Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů

Datum vydání: 19. května 2021
Název emise: Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů
Nominální hodnota: 45 Kč
Katalogové číslo: 1120
Výtvarný návrh: Adam Kašpar
Tiskové listy: á 50 ks známek v nákladu 400 000 ks
Rozměr obrazu známky: 40 x 23 mm
Druh tisku: ofset

Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů

Námět známky:

čáp černý ve svém přirozeném prostředí

Celá emise se nese v duchu připomínky 50. výročí uzavření Ramsarské úmluvy. Ramsarská úmluva je smlouva chránící mokřady, které mají význam především jako biotopy vodního ptactva. Byla podepsána 2. 2. 1971 v íránském městě Ramsar. Česká republika navázala na Československou federativní republiku, která se ke smlouvě připojila v roce 1990 a spolu s dalšími 170 zeměmi spolupracuje na ochraně a rozumném využívání mokřadů a jejich zdrojů. Ramsarskými mokřady se v současnosti označuje 2 396 mokřadů s celkovou rozlohou 253 928 799 ha. Povinností členských zemí je vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad, který odpovídá přísným kritériím mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie a zařadit ho na „Seznam mokřadů mezinárodního významu“. Česká republika má takovýchto území 14 o rozloze 60 207 hektarů.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů

Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů

Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů


Autor: Zdeněk Jindra | 2. 6. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář