Slovácký rok

Datum vydání: 23. června 2021
Název emise: Slovácký rok
Nominální hodnota: 19 Kč
Katalogové číslo: 1125
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrazu známky: 40 x 23 mm
Druh tisku: ofset

Slovácký rok

Námět známky:

Jízda králů – jeden z lidových zvyků, který byl zapsán i na seznam UNESCO  

Jízda králů bývá spojována s letnicemi a má minimálně dvousetletou tradici. Král, většinou malý chlapec v dívčím kroji s růží v ústech, sedící na koni, je doprovázen početnou krojovanou družinou. Králova družina žádá přihlížející diváky vtipným vyvoláváním o finanční dary. Nejrozšířenější legendou o zrodu této tradice je zobrazení útěku uherského krále Matyáše Korvína, poraženého v bitvě během válek s Jiřím z Poděbrad. Ten se měl převléci za ženu, do úst si dát růži, aby ho neprozradil hlas a jelikož utíkal jen s malou družinou a bez prostředků, musel žádat vesničany o jídlo. Slovácký rok je největším národopisným a folklórním festivalem, který přivádí do srdce Slovácka tisíce milovníků tradic, lidové hudby, písní a tanců. Festivalu se pravidelně účastní desítky národopisných souborů a muzik z Kyjova i širokého okolí, představují zde své lidové zvyky, probíhá přehlídka dechových a cimbálových kapel, pořádají se zde taneční zábavy, jarmark, výstavy a vše vrcholí krojovaným průvodem. Na rozdíl od jiných tradičních folklorních slavností, Slovácký rok nevychází z žádné náboženské tradice. Svým celkovým vyzněním a atmosférou podnítil Slovácký rok v Kyjově vznik podobných regionálních lidových slavností na Valašsku, ve Slezsku i na Hané.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Slovácký rok

Slovácký rok

Slovácký rok


Autor: Zdeněk Jindra | 23. 6. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář