Tibor Bartfay - 88

Životné krédo: - Najskôr sa dotýkaj srdcom a až potom rukami
- Socha je vážna vec, drží pri zemi silou zemskej gravitácie.


V tomto roku, v máji, oslávila osobnosť slovenského sochárskeho umenia akad. sochár Tibor Bartfay (1922) svoje krásne už 88 narodeniny. Ako všetky predchádzajúce aj tentoraz vo svojom ateliéri v tvorivej atmosfére a v kruhu svojich najbližších priateľov. Radi sa pridávame k jeho početným gratulantom k vzácnemu životnému jubileu - od Tatier až k Vltave - a srdečne blahoželáme. Majstre! Živio!

Majster Bartfay (na kariportréte od riadneho člena Ruskej Akademie Umenia - maliara, grafika, ilustrátora, karikaturistu, rytca) je známy aj v širokej rodine filatelistov na obidvoch brehoch rieky Moravy. Bard slovenskej poštovej známky, autor známej známky Kráľ Svätopluk - 1100. výročie úmrtia (12 Sk, e.č. 37, vydaná 10. júla), je prvým slovenským sochárom - autorom výtvarného návrhu známky, FDC a tiež návrhu medziharčia a pečiatky - v mladej slovenskej známkovej tvorbe.

Už predtým, pred viac ako polstoročím, ešte v bývalom Československu malo svoju premiéru na poštovej známke známe autorovo dielo - súsošie Korejčanka. Poslúžilo ako výtvarný námet pre príležitostnú známka vydanú k zjazdu čs. obrancov mieru, ktorý sa konal v Prahe na podporu vojnou postihnutej Korey. Autorom rozkresby a tandemistom rytcom mladému sochárovi bol vtedy už skúsený rytec Schmidt ( e.č. 714/753, vydaná 11.10.1953, 30h ).

Tibor Bartfay - 88

Slovenská známka Kráľa Svätopluka - 1100. výročie úmrtia - je vzácny zápis hodný Majstra jeho velkého nielen európskeho ale i svetového formátu. Je tiež sochárskou poctou slovenskej poštovej známke. Keď si už samostatná Slovenská republika v roku 1994 pripomenula 1100. výročie úmrtia kráľa Svätopluka (? - 894 Nitra), táto osobnosť sa nemohla neobjaviť ani v emisii slovenských poštových známok na rok 1994 a autorom výtvarného námetu preto nemohol byť nikto iný, ako práve akad. sochár Tibor Bartfay.

Tibor Bartfay - 88

Známka je nielen umeleckým skvostom ale i vzácnou sochárskou poctou poštovej známke. Iluzórny portrét - sochársky reliéf Svätopluka urobil tak presvedčivo, že priam presvedčil, že tak a nie inak vyzeral kráľ Veľkej Moravy. Aj na malej plôške vtesnal svoju predstavu o veľkom človeku dávnej doby, ale predovšetkým slávnej našej minulosti... Je všeobecne známe, že čím ďalej do histórie tým menej máme dostupných informácií, tvorba vedie viac k abstrakcii. Na známke je tak zobrazené nielen sochárske stvárnenie idealizovaného portrétu najvýznamnejšieho člena dynastie Mojmírovcov so symbolom múdrosti Svätoplukových " prútov svornosti ", ale aj úcta k osobnosti kráľa, k našej histórii i dejinám. Sochár ho urobil podľa svojho vlastného výkladu nielen umelecky presvedčivo, ale i najviac pravdivo, s výpoveďou o dobe a úctou k dejinám, pri zohľadnení historicky známych reálií doby. Prvotný impulz, ako inšpiráciu, sochársky tvorivo rozvinul do výtvarnej podoby. Predstavil sa ako citlivý tvorca, s nesmiernym zmyslom pre celkovú kompozíciu a detail. Expresívnosť výtvarného návrhu je nenásilná a pôsobí ako vznešené zvýraznenie významu dobu. Spätosť estetických a etických hodnôt je aj výpoveďou autora k osobnosti kráľa, o dobe a úcte k histórii a dejinám.

Tibor Bartfay - 88

Aj obrazové námety, ktoré Majster Bartfay zvolil pri tvorbe výtvarného návrhu na FDC a návrhu pečiatky zodpovedajú verným reáliám zachovaným a nájdeným z tohoto historického obdobia. Kríž na FDC je archeologická pamiatka z veľkomoravského obdobia z náleziska v Mači a doplnený je reprodukciou citátu z pápežskej Bully Industriae tuae (vydanou Jánom VIII v roku 880) - Dilecto filio Sfentopulcho glorioso comiti (Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu kniežaťu). Na pečiatke je motív zo slovanského pektorálu. Známka bola vydaná aj vo forme PL (4 známky a medziharčie), námetom na obraz meča na medziharčí bol nález z hrobu veľkomoravského veľmoža z vykopávok v Blanici.

Známka bola vytvorená v spolupráci s klasikom československej ryteckej školy Majstrom Josefom Herčíkom. Vzniklo hodnotné umelecké dielo, vytvorené dvoma veľkými a priznanými umelcami už v tak zrelom veku (obaja narodení v roku 1922). Vzácnou, neuveriteľnou a zaujímavou zhodou okolností je, že sa pri jej realizácii - s vzácnym historickým námetom Veľkej Moravy, symbolizujúcom tiež naše spoločné dejiny, stretli dvaja významní slovensko-českí umelci a bardi slovensko - českej tvorby poštových známok.

Tibor Bartfay - 88

Národný umelec Tibor Bartfay (1922) je reprezentant slovenského súčasného umenia. Významný sochár a medailér, maliar, kresliar a tvorca koláží, poštových známok, vstúpil na scénu výtvarného umenia na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov. Jeho sochy sú plné života a farebné koláže plné inotajov a krehkej krásy nielen nášho sveta o tom hovoria svojou vlastnou rečou. O svojom celoživotnom diele hovorí : - To, čo robím, robím akoby bez prípravy. Motív či námet nosím v sebe, obraciam ho zo všetkých strán a keď cítim, že prišla tá pravá chvíľa, nič ma už nemôže vyrušiť z môjho zaujatia stvoriť dielo, ktoré som nosil tak dlho v sebe.

Divák na jeho sochárskej tvorbe oceňuje predovšetkým vzácnosť človečenského tepla, ktoré vyžaruje z autorových diel a to aj napriek chladu kovu - východiskového materiálu, s ktorým majster Bartfay pracuje.

Veľký sochár Majster Tibor Bartfay, syn veľkého sochára Juliúsa Bartfaya (1888-1979) bol od detstva v styku s umením, vnímal sochársku tvorbu v otcovom ateliéri), žije od päťdesiatych rokoch v Bratislave (po návrate z pražských štúdii - absolvoval Akadémiu výtvarných umení u profesora Karla Pokorného v roku 1949), rád sa vracia do svojej rodnej Nitry.Je autorom veľkého množstva monumentálnych a komorných sochárskych diel, napríklad sochy Jánošíka, plastiky Poézia inštalovaného na Slavíne, pamätníka obetiam v Mauthausene, súsošie na námestí Ľudovíta Štúra, alebo fontána Planéta mieru na dnešnom Hodžovom námestí, Hirošima, Pegas, Zlaté rúno, Niké, Zamyslenie, Prorok, či Koperník, Andersen, atď). Všestranné autorovo sochárske dielo predstavuje svetový rozmer slovenskej výtvarnej kultúry. Je taktiež držiteľom viacerých významných ocenení a to aj svetových. Od roku 1997 jeho meno figuruje na zozname najvýznamnejších osobností svetovej kultúry a umenia. Už v roku 1985 získal Cenu UNESCO a za svoj humanný postoj k životu v roku 1986 aj Medailu svetovej rady mieru. Od roku 1973 mu patrí Cena Cypriána Majerníka. Pri príležitosti jeho osemdesiatin mu bol udelený Kríž prezidenta I. stupňa.

Veriaci v rímskokatolíckom kostole Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom (bol postavený v r. 1949) obdivujú mohutný mramorový kríž so sochou Krista s rozpätými rukami, ktorého autorom je Majster Bartfay. Na vernisáži jeho veľkej prierezovej výstavy - Tibor BARTFAY - Milovník pravdy, krásy, poznania - v zimnej záhrade Prezidentského paláca (18. máj 2005) sa zúčastnil i prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Tibor Bartfay - 88

Prezradíme, že v ateliéri jubilanta, aj napriek jeho už životnej deväťdesiatke na krku je stále živo. Dvere do ateliéru sú otvorené jeho priateľom - už iba mladším priateľom - po celý deň od pondelka až do piatku. Majster v ňom trávi pri práci sále svojich dvanásť hodín denne. V súčasnosti sa tu rodí jeho najnovšie dielo - sedemmetrová sochu čierno-bielej kosatky, ktorá by mala dotvárať priestor okolo galérie Danubiana (pribudne tak k jeho sochám H.Ch. Andersena a Štúrovcov, ktoré sú v blízkosti galérie v centre starého mesta)

V ateliéri však nechýba dnes už ani žena. Je ňou ostatná Majstrova žiačka - talentovaná slovenská keramička Jana Brisudová. .. Zobral si ju pod svoje ochranné pedagogické krídla - keď hovorí : - Talent treba podporovať, ale aj s ním veľmi citlivo zaobchádzať, lebo ho môžete ľahko zničiť nesprávnym prístupom.
Aj napriek tvorivému pracovnému i spoločenskému zaneprázdneniu, Majster Bartfay rád rozpráva o svojej práci, ktorá je pre neho celoživotným hobby. Pritom si rád zapáli svoju obľúbenú cigaretku...

Tibor Bartfay - 88

Ilustrácie : 1.Kariportrét Tibora Bartfaya - autor : Vladimír Močalov, riadny člen Ruskej Akadémie Umenia.
2.Kresliarská pocta Tiborovi Bartfayovi : autori Mgr.Art. Ľubomír Vaněk (karikatúra) a Mgr.Art. Michal Závacký ml.
(portrét)(z knihy Petra Závackého Výtvarná pocta (2006)
3.Známka Kráľ Svätopluk
4.FDC
5.Harčeková úprava
6. Kariportrét T.Bartfaya - autor Seyran Caferli Prezident Azerbajdžanského zväzu karikaturistov


Autor: Peter Závacký | 3. 8. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář