Vyjadrenie k článku Retuš 125h TGM 1920

Na stránke infofila.cz som zverejnil 13.10.2021 krátky článok, ktorý sa zaoberal doskovou chybou VNB poštových známok pof.140 a jej následnou tzv. retušou. Pri štúdiu tejto problematiky som vychádzal z poznatkov zverejňovaných od sedemdesiatych rokov minulého storočia v odbornej literatúre, ktorú som aj uviedol v prílohe článku. Opakovane v nej boli uvedené a podrobne zdokumentované štyri pozície známok, ktoré boli podľa autorov následne aj retušované. Keďže sa mi podarilo zhromaždiť dostatok vlastného filatelistického materiálu, ktorý bol v článku aj fotograficky zdokumentovaný, opísal som podrobne známku na pozícii ZP12 TD2 hodnoty 125 h emisie TGM 1920. Všetky v literatúre opísané skutočnosti korešpondovali s týmto filatelistickým materiálom a táto známka aj jednoznačne pochádza z daného známkové poľa. Preto som sa rozhodol tieto informácie aj sprístupniť zberateľom tejto emisie. Keďže pri štúdiu ďalších ZP som narážal na vážne nezhody, rozhodol som sa kontaktovať pána Marka Wilsona. Mark, totiž niektoré príručky o tejto problematiky prekladal do anglického jazyka a podrobne sa aj v súčasnosti zaoberá identifikáciou DV tejto emisie. Keďže som tohto výnimočného človeka zastihol práve pri triedení tisícov známok 125h TGM 1920 a písaní svojej novej príručky, nasledovalo medzi nami niekoľko dlhých večerných konzultácií k tejto problematike. Záverom našej diskusie boli pre nás oboch veľmi prekvapujúce nové zistenia. Pokiaľ vás táto oblasť bádania zaujíma, po celkovom zhrnutí Vás rád o nich informujem.

Po niekoľkých dňoch od zverejnenia článku (prvý týždeň si každú hodinu niekto prečítal tento článok) som následne požiadal pána Jindru aby článok stiahol z portálu infofila.cz. Pretože, v tomto článku sa vyskytujú chyby, ktoré vznikli v minulých obdobiach a ja som ich následne prevzal, doplnil a zverejnil. Chcem sa preto touto formou ospravedlniť čitateľom mojich článkov. Aj keď učenie sa formou omylov býva prirodzenou ľudskou činnosťou, myslím si, že najdôležitejšie je uznať si chybu, poučiť sa z nej a pokračovať ďalej správnou cestou. Ak ale zvážim, že práve tento omyl mi umožnil iniciovať niekoľko zaujímavých výmen názorov s Markom. Získať nové poznatky, ktoré by bez tohto omylu, možno ďalšie roky ostali niekde v zabudnutí, tak ma toto moje pochybenie ani veľmi nemrzí. Ako istý druh ospravedlnenia pre čitateľom mojich článkov posielam pánu Jindrovi článok „Schéma – hřebíček“, ktorý bol zverejnený pred niekoľkými dňami v Zpravodaji elitnej Spoločnosti zberateľov československých knihtiskových známok a súhlasím s jeho zverejnením na infofila.cz v plnom rozsahu.


Autor: Miroslav Češelka | 29. 10. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář