Výplatní otisky Armády české republiky

Výplatní otisk je filatelistický materiál, bez kterého se většina námětových exponátů neobejde a objevují se i v exponátech dalších tříd. Mimo to je možné je sbírat samostatně, jako jeden druh potvrzení o zaplacení poštovného. Oproti ostatním poštovním ceninám sloužícím k uhrazení poštovného má však jedno specifikum – velkou většinu výplatních otisků si objednává uživatel, který si sám rozhoduje i o vzhledu uživatelské části otisku. Ovšem výplatní otisk je filatelistický materiál, který jednoznačně vzešel z potřeb poštovního provozu. Tím se zásadně liší např. od známek s přítiskovými kupóny, kde přítisk si rovněž objednává uživatel. Navíc jsou zde diametrální rozdíly v počtech kusů na zásilkách.

Na rozdíl od ostatních cenin není uvedení firemních výplatních strojků do provozu, ani změny ve vzhledu jejich výplatních otisků a údaje o délce používání nikde zveřejňováno. Filatelisté se mohou orientovat jen podle vlastních poznatků.

Existují velcí a malí uživatelé výplatních strojků. Tento článek chce představit jednoho z velkých uživatelů, který se na výplatních otiscích objevil nedávno, používá desítek výplatních strojků a přitom se nám nemusí jeho výplatní otisk dostat do ruky.
Jedná se o Armádu české republiky (dále jen AČR). Vzhledem k její podřízenosti Ministerstvu obrany ČR (dále jen MOČR) nesou všechny výplatní otisky armády označení tohoto ministerstva. Do užívání jsou výplatní strojky zaváděny postupně a zřejmě se objeví (nebo již objevily) ve všech posádkových městech. I v případě, že již byly zavedeny všude, je možné očekávat další otisky, protože u výplatních otisků (dále jen VO) se mohou záměrné i náhodné změny dané provozem objevit kdykoliv. Navíc reforma AČR dokáže s zamíchat s jinými věcmi než je užívání výplatních strojků.
Při uvádění roků u jednotlivých VO vycházím z mě dostupných materiálů. Některé VO mohly být používány již dříve.

První výplatní otisk AČR mám z roku 1998. Jak by odpovídalo logice, jedná se o VO z Prahy a Brna, tedy největších měst. Brněnský VO je v používání dodnes.

Výplatní otisky Armády české republiky


V roce 1999 jsem si doplnil i VO další:
 • České Budějovice, licenční číslo: 25026746
 • Tábor, licence: 28019104
 • Olomouc, licence: 28020939
 • Stará Boleslav, pošta: Brandýs n. Labem/St. Boleslav, licence: 25026755
 • Vyškov, licence: 25026726
Všechny VO mají stejnou podobu jako VO z Prahy a Brna.

Nicméně již v roce 1999 se objevila dosud jediná výjimka ve vzhledu armádních otisků a tou je VO ke vstupu ČR do NATO. Má jinou podobu, používá se od března 1999 na dvou poštách a používá se dodnes.

Výplatní otisky Armády české republiky


Následoval rok 2000. Na korespondenci se začaly objevovat i VO z dalších měst:
 • Pardubice, licence 25026732
 • Tábor, nová licence: 28020946
 • Žďár nad Sázavou, licence: 25039400
Výplatní otisky Armády české republiky


Rok 2001:
 • Přerov, licence: 25031717
 • Třebíč, licence: 25039398
 • Litoměřice, licence: 25026747
 • Náměšť nad Oslavou, licence: 25039397

Výplatní otisky Armády české republiky


Rok 2002:
 • Jince, licence: 25034745
 • Č. Krumlov, licence: 25031737
 • Prostějov, licence 25031700
 • České Budějovice, licence: 25026746 - obrácené denní razítko o 180 st.
Výplatní otisky Armády české republiky

 • Plzeň, licence: 25026754
 • Lipnik nad Bečvou, licence: 25034726

Rok 2003:
 • Jaroměř, licence: 25039387
 • Týniště nad Orlicí, licence: 25031724
 • Radošov, pošta Bochov, licence 25039378
 • Květná, pošta Polička, licence: 25039042
 • Hodslavice, licence: 25034720

Rok 2004:
 • Stará Boleslav, pošta: Brandýs n.Labem -St. Bol. 2, nová licence: 25039036

Tím jsme se dostali až do současnosti. Z přehledu těchto VO je patrné, že i v soudobém materiálu z korespondence můžeme při soustavném sledování najít zajímavosti i větší související skupiny. Je to ovšem leckdy náročné na prostor a čas.


Autor: Jaroslav Punčochář | 29. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář