Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč

Výstava Pošta a historická vozidla

V Poštovním muzeu v Praze se koná od 16. června do 5. září letošního roku výstava, která může být zajímavá nejen pro milovníky starých automobilů a motocyklů, ale i pro námětáře a tvůrce tematických exponátů. Podnět k jejímu uspořádání vyšel od Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu ČR a to proto, že letos slaví Autoklub 100 let založení. Poštovní muzeum se této výzvy chopilo také proto, že se blíží stoleté výročí motorizace pošty v roce 2005. Protože také filatelisté mají k těmto tématům co ukázat, byl jsem osloven, abych vystavil ukázky ze svých exponátů o automobilech a motocyklech.

Nynější Autoklub ČR dokládá své oslavy založením Českého klubu motocyklistů a Českého klubu automobilistů v roce 1904 v Praze na Žofíně. V roce 1910 se oba kluby spojily, v roce 1922 byl založen Autoklub Republiky Československé, který působil s přestávkou války až do roku 1948 a v roce 1990 byl obnoven. Historii Autoklubu bude věnován výstavní panel a v několika vitrínách budou ukázány modely automobilů a znaky Autoklubu.

Jako nosné téma výstavy byla zvolena historická prezentace našich automobilových a motocyklových výrobců, s přihlédnutím k tomu, že jejich výrobky byly také používány pro účely pošty. Proto na jedenácti panelech budou tyto značky představeny a dále ukázány zajímavé historické firemní dokumenty, prospekty, katalogy a fotografie vozidel. Ze sbírek Poštovního muzea budou na panelech současně uvedeny fotografie poštovních automobilů, autobusů, montážních vozů a motocyklů od těchto firem. Ty budou pro návštěvníky velmi zajímavé, protože jsou to většinou staré fotografie uložené v archivech, které nebyly dosud vystavovány.

Filatelistická část, umístěná ve výstavních vitrínách obsahuje 56 listů z mých tematických exponátů, vybraných tak, aby souvisely s tématy výstavy. Výběr má v postatě tři části. Pro první, týkající se značek vozidel představených na panelech, jsem nově sestavil jednorámový exponát „Značky automobilových veteránů Čech a Moravy“. V něm uvidí návštěvníci některé dosud nepředvedené filatelistické materiály, např. telegramy s reklamami z roku 1932. Tento exponát je ještě doplněn listy s našimi motocyklovými značkami.

Druhá část je věnována používání automobilů a motocyklů v poštovním provozu, což navazuje na nadcházející výročí motorizace pošty. Většina těchto listů pochází z mého exponátu „Automobil“, který vystavuji na zahraničních výstavách a texty jsou proto v angličtině. Z toho důvodu budou nad nimi české překlady. V tomto exponátu, který u nás vystavuji velmi málo, uvidíte některé zajímavé materiály, např. poštovní knížku z Vídně z roku 1915 z vyobrazením automobilu, nebo dopisy, které dokumentují používání automobilů pro dopravu pošty na středním východě ve 20. a 40. letech. Tato část končí autopoštami se studií čs. razítek a poštovními motocykly.

Ve třetí části této filatelistické expozice jsou uvedeny listy, vztahující se k motoristickému sportu, ale vybrané tak, že jsou ukázány československé poštovní materiály, které jej dokumentují. Listy jsou ponechány v původní podobě i se zahraničními materiály, takže je lze s našimi konfrontovat. Na základě výběru z tematických exponátů předpokládám, že budou zajímavé i pro ty námětáře, kteří sbírají jiné obory, neboť se mohou poučit, jak špičkové exponáty sestavovat.

Pozoruhodné jsou také doprovodné akce k výstavě. Již 24. dubna se konala Hvězdicová jízda historických vozidel, která měla kontrolní místo u Poštovního muzea. Poštovní muzeum také vydalo celinovou dopisnici s přítiskem s obrázkem poštovního automobilu Tatra 12 z roku 1929. Poštovní přepážka pracovala dne 19. června a používala příležitostné razítko s kresbou poštovní tříkolky Itar z roku 1927. Dále byl vydán příležitostný tisk čs. známky v hnědé barvě, na které je poštovní vůz Laurin & Klement z roku 1924. V muzeu jsou v prodeji také různé suvenýry, digitálně tištěné kresby poštovních automobilů, modely nových poštovních aut aj.

Ještě připomenutí: Poštovní muzeum sídlí v Praze 1, ul. Nové mlýny 2, v blízkosti Štefánikova mostu. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Návštěva bude zajímavá i pro milovníky historie a malířství, neboť je umístěno ve starém tzv.Vávrově domě s vnitřní výzdobou nástěnnými obrazy J. Navrátila z roku 1847. Jménem organizátorů výstavy srdečně zvu k návštěvě.

Pro Infofila.cz – 24. 7. 2004


Autor: Jiří Horák | 25. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč
Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč