Nabídka našeho eshopu

Hawidky - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawidky - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč

Z jednání VV SČF

VV SČF obdržel od JUDr. Ing. Františka Beneše, CSc. obsáhlý písemný materiál, ve kterém jsou uvedena fakta o privatizaci státního podniku Pofis Praha i další emisní záměry vydavatelství Pofis, s.r.o. Všichni přítomní se po přednesení dalších doplňujících informací shodli na tom, že práva vydavatelství Pofis, s.r.o. ke knižnici Monografie čs. známek nemůže nikdo porušovat ani zpochybňovat. Protože je povinností současníků předat budoucím filatelistickým generacím všechny dostupné poznatky, shodli se všichni zúčastnění na tom, že vydavatelství Pofis, s.r.o. bude pokračovat ve vydávání dalších dílů monografické řady a zahrne do ní v budoucnu i nové sběratelské obory. Pokud jde o název knižnice bylo konstatováno, že už v zápisu z mimořádného jednání Výkonného výboru SČF ze dne 27. 7. 2001 je uváděn v podobě "Monografie československých (a nyní i českých) poštovních známek". Vzhledem k tomu, že knižnice od počátku zahrnuje i obor poštovní historie, není důvod nerozšířit o tento výraz i její název. Diskuse o spolupráci odborných společností SČF s vydavatelem Monografie bude pokračovat asi za dva měsíce ve výkonném výboru SČF za přítomnosti JUDr. Ing. F. Beneše, CSc., Ing. M. Trojana a předsedů těch odborných společností SČF, které projeví zájem a ochotu spolupracovat.

VV SČF projednal a schválil definitivní obsah Ročenky 2004. Termín uzávěrky je stanoven na 21. únor 2004. Náklad 1000 kusů. Součástí Ročenky bude dopisnice s přítiskem. Kluby filatelistů budou mít při zakoupení Ročenky slevu 50 % z prodejní ceny.

Různé:
1/18 Členům VV SČF byl předán návrh na nový statut komise znalců SČF. Připomínky k materiálu je nutné zaslat na sekretariát SČF do 21. února 2004.

2/18 Novelizaci výstavního řádu SČF připraví předseda komise jurymanů Ing. Walter Müller, rovněž do 21. února 2004.

3/18 VV SČF schválil udělení Diplomů SČF

1. stupně:
Předsedovi KF 04-42 v Roudnici nad Labem Františku Baudisovi k 80. narozeninám a Věruši Pavlišovi z KF 06-09 Velké Meziříčí za dlouholetou vystavovatelskou a organizační činnost a práci s mládeží.

2. stupně:
Ing. Vladislavu Poláchovi z KF 03-63 Kaznějov za aktivní práci ve funkci hospodáře klubu a k 70. narozeninám.

4/18 VV SČF schválil organizační zabezpečení Národní výstavy poštovních známek mladých filatelistů Mladá Příbram 2004, která se bude konat v termínu 25. června až 4. července 2004.

Mgr. Jaroslav Maleček
tajemník SČF


Autor: SČF | 4. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč
Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7150 Kč