Nabídka našeho eshopu

Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016

Žďár nad Sázavou 2. - 5. 6. 2016

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava se konala ve Žďáru nad Sázavou 2- 5. 6. 2016 v Domě kultury při příležitosti 180. výročí otevření listovní sběrny, pozdějšího poštovního úřadu ve Žďáře nad Sázavou 1. 8. 1836 a 130 let od zavedení R- nálepky v českých zemích 1. 10. 1886.

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016

Organizační výbor pracoval ve složení:
Předseda organizačního výboru Ing. Wolfgang Macourek, tajemník organizačního výboru Josef Duba, vedoucí ekonomického odboru Ludvík Filipi, vedoucí technického odboru Milan Dymák, vedoucí filatelistického a výstavního odboru Ing. Jan Hrdina, vedoucí propagačního a společenského odboru Emil Pelikán (současný předseda KF Žďár nad Sázavou), vedoucí revizní komise Luboš Černý. Kromě uvedených pořadatelů pomáhali členové KF Žďáru nad Sázavou a vystavovatelé z Jihlavy Martin Tůma a Michal Musil. Práce bylo opravdu hodně, stačí jen stavba rámů a instalace exponátů.

O tom, že je to záležitost velmi finančně nákladná snad netřeba ani mluvit. Hovořil jsem na toto téma s vedoucím ekonomického odboru Ludvíkem Filipim, od kterého jsem se dozvěděl, že pouze za dopravu rámů z Chebu klub zaplatil 42.000,-Kč a to ještě ve formě zálohy, takže je možné, že konečná částka bude ještě vyšší. Pronájem sálu v Domě kultury přijde též na nemalé peníze. Klub dostal od města 70% slevu, ale i tak za týdenní pronájem zaplatili 50.000,-Kč. Jinak si ale pan Filipi spolupráci s městem Žďár nad Sázavou a krajem Vysočina velmi pochvaloval. Od města Žďár nad Sázavou dostal KF na pořádání výstavy finanční příspěvek a město i zástupci kraje Vysočina jim vyšli všemožně vstříc. To se ostatně projevilo při slavnostním zahájení výstavy, kterého se zúčastnil starosta Žďáru Mg. Zdeněk Navrátil a při slavnostním Palmáre místostarosta Ing. Josef Klement. Záštitu nad konáním výstavy převzali hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a český premiér Bohuslav Sobotka.

Slavnostní zahájení výstavy

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016

Zleva: Ing. Walter Müller (předseda SČF), Wolfgang Macourek (předseda organizačního výboru), MUDr. Jiří Běhounek (hejtman kraje Vysočina), Mgr. Zdeněk Navrátil (starosta Žďáru nad Sázavou)

Nad touto filatelistickou výstavou převzal záštitu český premiér Bohuslav Sobotka, který přijel a osobně pokřtil poštovní známku vydanou při příležitosti konání 2. česko-slovenské filatelistické výstavy.

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016
Premiér České republiky Bohuslav Sobotka při přivítání a křtu poštovní známky

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016
Premiér Sobotka s předsedou organizačního výboru Wolfgangem Macourkem

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016
Pohled z galerie na nainstalované exponáty

K vlastní výstavě.
Probíhaly současně výstavy 1. a 3. stupně a vystavovali společně čeští a slovenští filatelisté. Zároveň byla tato výstava kvalifikací na Světovou výstavu v Praze, která se má konat v roce 2018. Soutěžilo se v těchto třídách:
1. Tradiční filatelie
2. Poštovní historie
3. Celiny
4. Aerofilatelie
5. Astrofilatelie
6. Tématická
7. Fiskální filatelie
8. Filatelistické literatury
9. Otevřená
10. Mládeže
11. Maximafilie

Na výstavě 1. stupně bylo v uvedených třídách celkem 68 exponátů, které získaly 17 zlatých medailí, 12 velkých pozlacených, 14 pozlacených, 9 velkých stříbrných, 5 stříbrných, 7 postříbřených, 3 bronzové. K udělení zlaté medaile bylo třeba získat 85 a více bodů, velké pozlacené 80- 84 bodů, pozlacené 75- 79 bodů, velké stříbrné 70- 74 bodů, stříbrné 65- 69 bodů, postříbřené 55- 64 bodů, bronzové 45- 54 bodů.

Nejvyšší bodové hodnocení ve Třídě tradiční filatelie 95 bodů získal exponát Petra Radosty „Velká Británie 1840- 1870“. Za zajímavost jistě stojí, že Petr Radosta měl na svém exponátu britské známky nominálu 1 penny číslo 1 ze všech 11 tiskových desek a kromě toho měl i celistvosti ze všech 11 TD. Za zmínku jistě stojí i několik tzv. „Mulreadyho obálek“
Další nevyšší bodové hodnocení a to 89 měl exponát Rudolfa Rakovského „Slovensko 1939 Výplatné známky s portrétom Andreja Hlinku“. 88 bodů získaly exponáty „Služební známky Travankóru 1911-1949“ vystavovatele Jiřího Černého a Afghánistán 1871- 1900 vystavovatele Jaromíra Petříka.

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016
Ing. Jiří Černý se svým exponátem Travankóru

Ve Třídě poštovní historie získali nejvíce bodů a to 89 Jozef Máj za exponát „Listy dokumentujúce poštové linky v rokoch 1850 – 1866 na území dnešního Slovenska“ a Antonín Šmíd – „Pražská potrubní pošta I. Část.“ Za zmínku rozhodně stojí pozoruhodný exponát Jiřího Škalouda „Cenná psaní v období platnosti emise Hradčany“. Ale musím se kriticky zmínit o jeho hodnocení. Na mezinárodní výstavě Ostropa 2013 získal tento exponát 92 bodů a nyní, kdy je zhodnocený ještě o další kvalitní materiály, dostal pouze 86 bodů. I když to stačilo k získání zlaté medaile, tak nechápu, proč jurymané o tolik bodů snížili bodové hodnocení tohoto exponátu, když vědí, že za 2 roky bude Světová filatelistická výstava v Praze a pro exponát je rozhodující, co nelepší bodové hodnocení. V zahraničí běžně domácí jurymané dávají domácím vystavovatelům vysoce nadhodnocené bodování, aby měli jejich reprezentanti co nejlepší vyhlídky na dobré umístění. Nevím tedy, proč je tomu u nás naopak.
Ve Třídě celin zvítězil Vladimír Dražan s exponátem „Dopisnice v českých zemích z let 1869 – 1920. Získal 85 bodů a zlatou medaili.
Ve Třídě Aerofilatelie byl jediný exponát a to od Bedřicha Helma „Letecká pošta sovětské okupační zóny a NDR 1945-1955. Získal 88 bodů a zlatou medaili.
Ve Třídě Astrofilatelie opět jediný exponát a to „Mezinárodní kosmická stanice“ od Miloslava Veselého. Za 75 bodů obdržel pozlacenou medaili.
V Tématické třídě získal jedinou zlatou medaili a to 85 bodů Igor Banás za exponát „Jazdecký a dostihový sport“.
Ve Třídě fiskální filatelie byl jediný exponát od Michala Musila „Rakouské novinové kolky 1853- 1899“. Obdržel 83 bodů a velkou pozlacenou medaili.
Ve Třídě literatury získal nejvyšší ocenění exponát „Poštovní historie královského věnného města Jaroměř“ od Jaroslava Borůvky. Získal 80 bodů a zlatou medaili.
V Otevřené třídě byl pouze jediný exponát od Emanuela Lukeše „Bonsai- koníček na celý život“. Nevím, jak se tato třída boduje, protože za 59 bodů zde má pouze potvrzení účasti, což jinak odpovídá postříbřené medaili.
Ve Třídě mládeže získal nejlepší hodnocení Dominik Mrva, který se 79 body získal pozlacenou medaili.

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016
Vlevo- Petr Radosta (jeho exponát Velké Británie získal 95 bodů a zlatou medaili), vpravo Jiří Šilhan (za exponát Československo- spěšné známky 1919- 1920 získal 87 bodů a též zlatou medaili). Uprostřed Václav Svoboda- člen předsednictva SČF

Nyní k výstavě 3. stupně.
Tato výstava se nazývá Premiéra a je nejnižším základním stupněm vystavování. Dříve to bylo tak, že exponát, který dobře uspěl na Premiéře, postoupil na Regionální, poté na Národní a teprve poté mohl být vystavován na Evropské či Světové výstavě.
Nyní byla změněná pravidla, že pokud exponáty získají mimořádně vysoké bodové ohodnocení, mohou postoupit rovnou na Světovou výstavu. A zde bylo opravdu o co usilovat, vždyť Světová výstava v Praze je už za 2 roky.
Proto byl jistě každý filatelista zvědavý na Třídu tradiční filatelie, kde dva vystavovatelé vystavovali naše rarity z let 1918- 1939. Ze Slovenska vystavoval Dr. Pavol Lazar exponát „Filatelistické vzácnosti a zaujímavosti na území Československa (ČSR I.)“. Jeho exponát začínal prezentací předběžných a souběžných celistvostí z roku 1918, k vidění byla 10 korunovka žilkovaná PČ 1919, naše nejznámější rarita přetisk 50/50 (mimochodem, o tuto známku se při diskusi živě zajímal náš premiér Bohuslav Sobotka), či meziarší Nitry 50h v zelené barvě a meziarší Nitry 1Kč v barvě červené. Jeho exponát získal 95 bodů a zlatou medaili.

JUDr. Tomáš Mádl vystavoval exponát Československo 1918- 1939 (zajímavosti a vzácnosti). Ve svém exponátu měl velké množství jedinečných materiálů Hradčan, Pošty Československé 1919, ale i tiskové zkoušky známky z tiskařského stroje, který tehdejší Československo zakoupilo pro tisk cenin z USA. Jeho exponát získal 97 bodů a nejvyšší bodové hodnocení výstavy.

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016
JUDr. Tomáš Mádl při diskusi s premiérem Bohuslavem Sobotkou

Ve Třídě Poštovní historie získal nejvíce bodů 89 Vladimír Dražan za exponát „Československá měnová reforma 1953“, Vladimír Malovík získal 88 bodů za exponát „Doplatní provizoria“. Zlatou medaili v této třídě obdrželi pouze tito dva vystavovatelé.
Ve Třídě Celin získal nejvyšší počet bodů 65 exponát Jaroslava Bankovského „Portugalské ostrovní distrikty Celiny 1892- 1905“. Obdržel za něj pozlacenou medaili, protože na výstavě 3. stupně stačí pro stejné medaile o 10 bodů nižší bodové hodnocení.
Ve Třídě Aerofilatelie vystavoval pozoruhodný exponát Ing. Peter Moravčík „The Pioneer Period of Austro-Hungarian Airmal“. Velmi zajímavé byly celistvosti z balónové pošty z obležené Paříže v roce 1870. Tento exponát právem získal 88 bodů a zlatou medaili.
Ve Třídě tématické získal nejvyšší ocenění 64 bodů a stříbrnou medaili Ladislav Janoušek za exponát „Češi a Slováci bojují proti fašismu“. Dá se říct, že tato třída měla poměrně slabé exponáty. Ve Třídě otevřené filatelie získal Petr Smutný 64 bodů za exponát „Bohumil Heinz- rytec- grafik a též stříbrnou medaili.
Ve Třídě mládeže vystavovalo celkem 6 „mládežníků“. Nejvyšší ohodnocení získal exponát „Koně“ od Nikolky Kováčikové. Obdržela 68 bodů a pozlacenou medaili.
Na výstavě 3. stupně bylo celkem 52 exponátů ve všech třídách. Uděleno bylo 12 zlatých medailí, 8 pozlacených, 15 stříbrných, 8 postříbřených, 7 bronzových a 2 potvrzení účasti.
Na obou výstavách, tedy 1. a 3. stupně se jednalo celkem o 120 exponátů, což je úctyhodné.
Celkově bych výstavu hodnotil na velmi dobré úrovni, řada exponátů byla skutečně pozoruhodných a určitě se neztratí ani na Světové výstavě v Praze.
Součástí výstavy byl prodej pamětních listů, poštovních známek, grafických listů a spousty filatelistických materiálů. Pracovnice České pošty měly co dělat, aby obsloužily neustálou frontu zákazníků čekajících na známky, pohledy, obálky, které jim přímo na místě razítkovaly pamětními razítky. Jak mi později řekl vedoucí ekonomického odboru pan Filipi – prodaly se i materiály, které zbyly z výstavy v roce 2004.
Kromě výstavy měli v Domě kultury schůzku Sběratelé známkových zemí – Geophila. Tato organizace vydává ojedinělou filatelistickou literaturu v podobě filatelistických atlasů jednotlivých světadílů celého světa. Člen předsednictva Geophily Ing. Karel Bičovský vystavoval exponát ve Třídě poštovní historie „Nizozemská Indie“ za který získal velkou stříbrnou medaili.
Jelikož jsem sám členem této organizace, tak jsem si vyslechl velmi zajímavou přednášku předsedy Geophily Ing. Miroslava Prokopa o připravovaném aktualizovaném atlasu Afriky.
Další akcí, která proběhla v rámci filatelistické výstavy je prodejní burza známek, která proběhla v sobotu 1. 6. 2016.
Na závěr chci vyslovit velké poděkování pořadatelům ve Žďáru nad Sázavou a místnímu KF, kteří odváděli velký kus práce od rána do večera a jejichž jedinou odměnou byla spokojenost návštěvníků. Vzhledem k tomu, že jsem byl na výstavě po celou dobu výstavy, tedy od zahájení ve čtvrtek 2. 6. až do demontáže exponátů v neděli 5. 6., tak to mohu posoudit.

2. Česko - Slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR 2016
Ocenění jurymanů při slavnostním Palmáre


Autor: Jaromír Petřík | 10. 6. 2016

Komentáře

jen povzbuzeni

Doplnenie

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč
Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč