Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

Desiata schôdzka

Posledná schôdzka bola v úvode nazvaná výnimočnou. Bolo tomu tak preto, že sme celý jej obsah vlastne venovali kolektívu, ktorý bol vami privedený takmer od ničoho až na samý prah filatelistického vystavovateľstva. Pretože je dnes koniec školského roku za dverami, napätie po filatelistickej olympiáde v krajskom kole(aj v celoštátnom finále, ak ste sa prebojovali ) je preč, tak prečo si neodpočinúť? Samozrejme že pri práci. Zájdeme na oblastnú, regionálnu výstavu a overíme si znalosti okolo exponátov v praxi.

Čo so sebou? Vy samozrejme maximálny počet zverencov a oni menší zošitok alebo blok a k tomu ceruzku a menšiu sumu peňazí (to závisí od vzdialenosti, kam pocestujeme a primeranú sumu ešte na občerstvenie, prípadne filatelistický nákup, lebo popri výstave môže byť aj burza, príležitostná poštová pečiatka a pod.)

Všetkému predchádza úplne jasný dohovor miesta a času odchodu a príchodu. Pôjde o výstavu mladých filatelistov s predpokladaným počtom do 25 exponátov a tak možno predpokladať, že postačia 2 – 3 hodiny na to, aby sme si výstavu nielen dobre pozreli ale tiež nezabudli sa zastaviť pri poštovej priehradke a na našu súťaž. Vstup na výstavu býva spravidla pre mládežníkov zdarma. Je žiaduce, aby ste pred vstupom na výstavu zdôraznili význam správneho chovania. Nielen preto, že nebudete na výstave sami, ale i preto, že prípadná nedisciplinovanosť môže znamenať aj spôsobenie škody s následnými nepríjemnosťami. Teda: správať sa ticho, nepokrikovať, nebehať. Aj keď oblastná výstava katalóg nemusí mať, stáva sa pravidlom, že ho organizačný výbor pripraví. S obsahom by sa mal vedúci oboznámiť predovšetkým preto, aby mohol niektorým členom jeho kúpu doporučiť. V posledných rokoch sa v katalógoch objavujú zaujímavé články z poštovej histórie, skúsenosti vystavovateľov a pod. aj na menších výstavách. Pripomeniem, že vystavovatelia dostávajú katalóg aj s prílohami zdarma, väčšinou však až po likvidácii výstavy, a to spravidla spolu s medailou, diplomom, príp. s udelenou cenou.

Pri príležitostnej priehradke sa predávajú aj poštové známky, ktoré obyčajne na pošte nie sú práve bežné, ale pre člena KMF nie nedostupné. Využijeme to pre potrebu tých, ktorí odošlú pozdravy svojim priateľom a to v spojitosti s príležitostnou poštovou pečiatkou. (Bude to vaša prvá príležitosť na poučenie o výbere vhodnej známky k prípadnému motívu výstavnej pečiatky a o neuváženom polepovaní obálky či lístka známkami navyše, než príslušná poštová tarifa.) Počas vybavovania korešpondencie si výstavu pozrieme sami. Najlepším pokračovaním bude, keď umožníte samostatnú prehliadku aj členom KMF s ohľadom na ich vlastné filatelistické záľuby. Ťažiskom schôdzky bude v prostredí výstavy predsa len spoločné zastavenie pri tých exponátoch, ktoré sú nápadné svojou vzornou úpravou, originalitou nápadu, alebo práve množstvom zbytočných a preto viditeľných chýb. Pretože sme si medzi exponátmi vybrali 1 – 2 také, ktoré nepatria k bezchybným a sú umiestnené skôr na boku než na frekventovanom mieste, môže prísť k záveru schôdzky – súťaž.

Uložíme jednotlivcom, alebo ak ide o väčší kolektív dvojiciam, aby na vybraných exponátoch zaznamenali všetky vyhľadané nedostatky, prediskutované skôr v KMF a naznačené dnes: vecné a gramatické chyby textu, nedostatky grafického spracovania, ako sú rámčeky, havidky, ťažké pečiatky, špinavé známky, kombinácie pečiatkovaných a nepoužitých známok na jednom liste, výstrižky z celín, dopisované adresy, nefunkčné celistvosti, skrátka jurymanstvo pre každého.

Všetko musí prebehnúť v kľude a vo vopred stanovenom čase. Úplne stačí 10 – 15 minút pre 2 – 3 vybrané listy alebo rad 4 listov niektorého exponátu, vrátane titulu aj úvodu . Najťažšia úloha čaká na vás, pretože predložené výsledky musíte prekontrolovať a nepovšimnuté nedostatky ako chyby porotcov oceniť!

Pretože hľadanie chýb iných je spravidla sprevádzané väčším záujmom, úsilím a svedomitosťou ako keď ide o chyby vlastné, je v tomto prípade všetko úplne v poriadku. Možno dokonca predpokladať, že táto schôdzka bude prijatá kladne a naviac, že bude prínosom pre členov KMF – vystavovateľov.

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)

...a jedna schôdzka navyše

Predkladaný metodický materiál pre vedúcich KMF je určitým návodom na prácu v KMF. Nie je nutné ani možné všetko uvedené kopírovať, to ostatne nik nežiada. Je to iba pomôcka, ktorá ukazuje jeden z možných spôsobov práce. Každý vedúci má svoj zaužívaný štýl, každý má svoj osobitý prejav a záleží skutočne len na ňom samotnom, ako využije prvky, o ktorých sa píše v materiáli J. Jeřábka 10 schôdzok. Istotne ste si všimli, že týchto 10 schôdzok je napísaných akosi „na preskáčku“, že medzi nimi by patrilo zaradiť ďalšie, že v niektorej schôdzke je činnosť, o ktorej v predošlej nebola reč atď. Je to preto, že žiaden materiál nemôže obsahovať úplne všetko od slova do slova, že nemôže popisovať celý obsah aj štruktúru činnosti, čo zostáva už na samotnom vedúcom KMF, ako dokáže tvorivo pracovať s predloženým materiálom a ako ho dokáže aplikovať na pomery vlastného krúžku, na jeho zloženie a prostredie v ktorom pracuje a ako využije dané možnosti, ktoré poskytuje klub filatelistov, škola alebo centrum voľného času.

Preto by som rád doplnil, že ďalšie schôdzky by sa mohli napr. celé venovať príprave na filatelistickú olympiádu – a vlastne sa aj musia, ak chce vedúci so svojimi mládežníkmi uspieť v krajskom alebo v celoštátnom kole. Alebo sa venovať jednej konkrétnej oblasti, ktorú si vedúci vyberie – napr. vydanie známok Hradčany, tlačové techniky, zúbkovanie známok, poštová história, ako sa kedysi písali a skladali listy atď.

(Mgr. Ján Mička, prekladateľ)


Autor: Ján Mička | 29. 11. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč
Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč