Desiata schôdzka

Posledná schôdzka bola v úvode nazvaná výnimočnou. Bolo tomu tak preto, že sme celý jej obsah vlastne venovali kolektívu, ktorý bol vami privedený takmer od ničoho až na samý

Váš komentář