Frankujme filatelisticky 2

Iste každý z nás sa v tejto internetovej dobe poteší poštovej zásielke frankovanej krásnymi známkami. Dnes som takú mohol mať v poštovej schránke.

Váš komentář