Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč

Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území


Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.
Katalog známého filatelistického publicisty a sběratele skautské filatelie Ivana Vápenky podrobně popisuje (a barevně vyobrazuje) veškeré filatelistické materiály s tématem skautingu vydané na území tří států: Československa (1918-1939, 1945-1992), České republiky (1993-2003) a Slovenské republiky (1993-2003).

Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území

Československo je rozděleno do několika sběratelských úseků, kdy mohly být materiály se skautskou tématikou vydávány a toto téma nebylo pro vydavatele a sběratele „tabu“.

Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území

Prvním úsekem je období první Československé republiky (1918-1938), kdy byla v roce 1918 krátce po převratu aktivována pošta českých skautů za účasti významných představitelů skautského hnutí: Josefa Rösslera-Ořovského (starosta Skautů) a Antonína Benjamina Svojsíka (vrchní vůdce Skautů). Jsou zde popsány jak vlastní skautské doruční známky, tak doruční dopisnice a samozřejmě i razítka pošty českých skautů. Dále jsou zde vyobrazena všechna příležitostná poštovní razítka používaná v letech 1931, 1934, 1936 a 1937 se skautskou tématikou, strojová propagační razítka z roku 1931 a obrazové dopisnice z let 1934 a 1936.

Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území

Druhým úsekem je poválečné období Československé republiky (1945-1948). Část této kapitoly je věnována takzvaným „revolučním přetiskům“ z května 1945, zbytek pak příležitostným ručním razítkám z let 1945, 1946 a 1947 včetně jejich vyobrazení. Závěr této kapitoly je věnován historii jednoho z nejvzácnějších ručních příležitostných razítek tohoto období – razítka používaného poštou ZLÍN 1 u příležitosti Junáckého sněmu, který se konal 28. února 1948. Razítko bylo používáno pouze krátce po ránu, neboť sněm byl v zahajovací den zrušen a rozpuštěn. Další razítka s tématikou skautingu mohla být používána až po dalších dvaceti letech.

Třetím úsekem je období Československé socialistické republiky (1968-1969), období takzvaného „pražského jara“ a jeho doznívání, kdy bylo možno opět být skautem a události a příležitosti skautského hnutí opět propagovat. V této kapitole jsou popsána veškerá ruční příležitostná razítka používaná v letech 1968 a 1969, dále poštovní obálky a dvojlisty ze stejného období. Zmínka je věnována i privátnímu přítisku na státní cenině z roku 1968.

Čtvrtým úsekem je období České a Slovenské federativní republiky (1990-1992), kdy došlo k obnovení činnosti skautské organizace. V přehledu je popsána vydaná známka k 80. výročí čs. skautingu (1991) včetně všech jejích variant – obálky prvního dne vydání (FDC), známkového sešitku a nálepního listu. Rovněž jsou popsány a vyobrazeny i všechna používaná ruční příležitostná razítka z let 1990, 1991 a 1992. Posledním materiálem je strojové razítko výplatního strojku POSTALIA používané v roce 1992.

Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území

Materiály vydané v České republice (1993-2003) tvoří druhou třetinu katalogu. Jsou členěny do následujících úseků: příležitostné poštovní dopisnice – výročí 90. let českého skautingu, příležitostné R-nálepky na doporučené dopisy (rovněž k výročí 90. let), příležitostná ruční razítka (celkem patnáct kusů), strojová razítka – orážecích strojů (celkem 17 kusů) a výplatních strojů (celkem 7 kusů), příležitostné nálepky APOST, pamětní list Poštovního muzea v Praze, přítisky Poštovního muzea na dopisnicích.

Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území

Před další částí katalogu je vsunuta drobná zmínka “Skautské bohemikum v cizině“ – o skautských materiálech jiných poštovních správ jež mají vztah k našim skautským materiálům, případně i jiným reáliím z českého prostředí. Například maďarské příležitostné razítko používané v Budapešti u příležitosti oslav dne svatého Jiří maďarskou skautskou organizací na Budínském hradě, jehož obrazovým motivem je socha svatého Jiří (patrona českých skautů) ze 3. nádvoří pražského Hradu.

Materiály vydané ve Slovenské republice (1993-2003) tvoří závěrečnou třetinu katalogu. Jsou členěny obdobně jako v předchozí části materiály české: známka, FDC a nálepní list vydané slovenské známky, příležitostná ruční razítka používaná v letech 1995-2003 (celkem 12 kusů). Následuje drobná kapitola „Skautské slovenikum v cizině“.

Po seznamu použité literatury je katalog zakončen závěrečným résumé v anglickém a německém jazyce. Katalog formátu A5 vyšel v roce 2004, celkem obsahuje přes 200 vyobrazení (s výjimkou černých reprodukcí ručních razítek a razítek orážecích strojů jsou ostatní obrázky plnobarevné). Cena pro našeho zákazníka v Eshop.infofila.cz je 150,00 Kč.
Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.


Autor: PRESSFIL | 11. 5. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč
Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč

Související články