Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Novinka: Ivan Vápenka: Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc … (1918 – 2005)


Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.
Katalog známého filatelistického publicisty a sběratele skautské filatelie Ivana Vápenky podrobně popisuje veškeré filatelistické materiály – dopisnice a obálky s natištěnou známkou opatřené přítisky – s tématem skautingu vydané na území tří států: Československa (1918-1939, 1945-1992), České republiky (1993-2005) a Slovenské republiky (1993-2005).

Novinka: Ivan Vápenka: Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc … (1918 – 2005)

V následujících odstavcích je uvedena část úvodu katalogu, který seznamuje s problematikou členění a posuzování přítisků na celinách z pohledu autora publikace.

Novinka: Ivan Vápenka: Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc … (1918 – 2005)

Sběratelé přítisků na celinách byli do nedávna mlčky trpěni ve Společnosti sběratelů celin SČF, i když tato organizace zásadně neuznává tzv. privátní přítisky za filatelistický materiál. Až v roce 2005, z popudu několika zanícených sběratelů těchto neoficiálních celin, vznikla samostatná Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin (dále jen SSNPC), v rámci Svazu českých filatelistů.

Příležitostná celina je vydaná:
a) oficiálně ministerstvem, pod které spadá poštovní správa,
b) neoficiálně poštovní správou za účelem vlastní obchodně propagační činnosti,
c) neoficiálně poštovní správou na zakázku soukromých subjektů či nižších organizačních jednotek pošty (z historického hlediska patří do této skupiny i tzv. „soukromé celiny“ a „polooficiální“ celiny, vydávané sice privátně, avšak se souhlasem poštovní správy),
d) privátně bez jakékoli vazby na poštovní správu.

Největším sběratelem NPC je doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc z Brna, který i zavedl kritéria pro kategorie privátních přítisků:

„A“ přítisky pořízené na objednávku centrálních poštovních institucí v OZ DOS Postfila (dříve TÚS, resp. HÚP), tištěné v Poštovní tiskárně cenin,
„B“ přítisky pořízené na objednávku soukromých subjektů v OZ DOS Postfila a přítisky poštovních institucí nižších stupňů (např. místních poštovních úřadů či Poštovního muzea), tištěné tamtéž jako A),
„C“ přítisky pořízené na objednávku soukromých subjektů mimo OZ DOS Postfila (v jiných profesionálních tiskárnách) a vytištěné: a) na přítiskových celinách, b) na provozních celinách,
„D“ individuálně vytištěné „kašety“ přítisků.

Toto rozlišování se mezi sběrateli NPC vcelku vžilo a tak sbírají objekty svého zájmu jen podle výše uvedeného rozlišení. Největším pomocníkem jim pak jsou přehledy vydávaných NPC. V poslední době se stává předmětem jejich zájmu i NPC vydávané různými filatelistickými společnostmi vlastní tiskovou technikou (o tiskových technikách bude ještě řeč dále). Nejznámější jsou NPC-D), vydávané Českou asociací pro olympijskou a sportovní filatelii, tzv. OLYMPSPORTem a také našimi dvěma skautskými organizacemi: Klubem skautských sběratelů Junáka (dále jen KSSJ), což je samostatná jednotka se specifickou výchovnou činností v oblasti sběratelství, spadající přímo pod Výkonnou radu Junáka – svazu skautů a skautek ČR a dále Sekcí SKAUTING České námětové společnosti Svazu českých filatelistů (dále jen SSF), která je jednou z deseti námětových sekcí uvedené společnosti. A tak se v této obrazové příručce budeme zabývat především NPC vydanými těmito dvěma skautskými organizacemi.

Ještě se vrátím k výše uvedenému rozlišování příležitostných celin. Jednoznačně nesouhlasím s tímto rozdělením, a to z důvodu, že jakékoli vyobrazení na levé části celiny je pouhopouhým obrázkem, vytištěným na státní celině k určité události a nemá žádný význam k poštovní přepravě. Za filatelistický materiál je tak považována jen samotná celina a nikoli přítisk, ať je proveden „oficiální“ Poštovní tiskárnou cenin (i když tato Poštovní tiskárna cenin, kde si vše objednává OZ DOS Postfila, je jen normální tiskárna jako každá jiná a nelze ji slučovat s poštovní správou) nebo jakoukoli jinou tiskárnou. Celinu s přítiskem je tak možno zařadit do filatelistického exponátu pouze opatřenou příležitostným razítkem k uvedené akci zobrazené na přítisku. Jury pak stejně posuzuje jen to PR a nikoli celinu s přítiskem!

Dále mám výhrady i k rozlišování tiskové techniky NPC. Za tiskovou techniku samozřejmě považuji tisk provedený knihtiskem, ofsetem, ocelorytinou, sítotiskem a dalšími profesionálními tisky. Mezi tyto tisky počítám i linoryt či dřevoryt, pokud byl vytištěn tiskařskou barvou v tiskařském lisu (nikoli jen ručním otlačením razítkovací barvou). A mezi současné tiskové techniky řadím i ty, které patří do současné „moderní“ doby, tj. „počítačové tisky“ (ať inkoustovou nebo laserovou tiskárnou), které jsou již neodmyslitelnou výtvarnou technikou všech, tj. profesionálních i amatérských, výtvarníků. Tyto tiskárny včetně scannerů patří do jejich komplexní výtvarnické výbavy. Mám za to, že výdobytky naší doby je nutné využívat a bez komentáře respektovat a tzn, že je máme brát jako naprostou samozřejmost!

Je naprosto logické, že do těchto tiskových technik však nepatří přítisky provedené pouze gumovými razítky (oražené razítkovací barvou), tzv. kašety a nebo texty psané psacím strojem (s barvící páskou). Také jsem se setkal s extrémními „kreslířskými výtvory“ provedenými ručně (ať už tuší, akvarelem či jinou kresebnou technikou). Tyto „přítisky“ samozřejmě do NPC nepatří.

Takže v našem obrazovém katalogu jsou uvedeny přítisky provedené všemi tiskovými technikami, a to bez uvedení způsobu tisku a jejich rozlišení. Přítisk považuji za pouhé obrazové doplnění celiny připravené k poštovní přepravě, tj. opatřené poštovním razítkem (nikoli však denním). Právě skautské NPC jsou připravovány výhradně jen k akcím, na kterých je využíváno i poštovní razítko, buď ruční příležitostné nebo strojové znehodnocovaní či výplatní. Jen takovéto NPC, vybavené uvedenými razítky je možné zařadit mezi filatelistické materiály.

Katalog formátu A5 vyšel v roce 2006, celkem obsahuje přes 350 vyobrazení, 104 stran. Součástí katalogu je dopisnice nominální hodnoty 7,50 Kč s přítiskem se skautskou tématikou vydaná ke slavostnímu křtu knihy, který proběhl v Plzni dne 22. dubna 2006 během výstavy HobbyMania 2006. Cena pro konečného spotřebitele 125,00 Kč.
Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.


Autor: PRESSFIL | 11. 5. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč

Související články