Je sivá farba naozaj výnimočná?

K problematike farby známok pof.167, hodnoty 400 h Hospodárstva a vedy I (HaV I) z roku 1920 bolo v minulosti uverejnených niekoľko odborných názorov. V súčasnosti nie je sivá farba známky katalogizovaná [1] a akceptované sú iba svetlé a tmavé odtiene hnedej farby. Medzi filatelistami sa však ojedinele objavujú aj známky výraznej sivej farby. Hirsch vo svojej monografii [2] uvádza, že sa jedná o známky sfalšované odfarbením. Podľa literatúry [3] sa nejedná o samostatnú farbu, ale skôr o farebnú degradáciu z dôvodu dlhodobého vystavenia svetla a spôsobu uskladnenia. Existujú ďalšie názory, že sivá farba vznikla chemickým pôsobením s cieľom vytvoriť vzácny farebný odtieň. Niektorí zberatelia tieto sivé farby 400 h hodnoty stále považujú za vzácnosť. Preto som sa rozhodol túto teóriu zmeny farby overiť jednoduchým experimentom.

Je sivá farba naozaj výnimočná?

Je sivá farba naozaj výnimočná?

Sivé odtiene sa zriedkavo vyskytujú nielen na známkach hodnôt pof.167, 400 h HaV I, ale tiež sa vyskytujú na známkach s  leteckou L6 a s doplatnou DL46 pretlačou (Obr. 1.). Podarilo sa mi nájsť sivastý odtieň aj na vzácnej meďorytinovej skúšobnej tlači hodnoty 100 h (Obr. 2.).

Pre experimentálne posúdenie teórie tzv. dlhodobej svetelnej degradácie hnedej farby som vybral ako vzorku známku HaV s  pretlačou doplatiť DL46 (Obr. 3.) v odtieni svetlo hnedej farby. Skontroloval som ju triednikom farieb [3], ako light brown.

Známku som ponechal odo dňa 22.3.2021 vystavenú nepretržitému pôsobeniu denného slnečného svetla. Po desiatich dňoch som známku skontroloval. Voľným okom bolo viditeľné, že dochádza k zmene jej farby (Obr. 4.). Známka vykazovala výrazný pokles intenzity hnedej farby a aktuálna farba podľa triednika farieb [4] bola najbližšie odtieňu matne svetlo hnedej farby (colour drab). Známku som ďalej nechal vystavenú slnečnému svetlu a po ďalších desiatich dňoch som ju opäť porovnal. Došlo k ďalšej už výraznej zmene jej farby (Obr. 5.). Známka nadobudla sivastú, resp. hnedosivú farbu (brownish-grey).

Je sivá farba naozaj výnimočná?

Na základe vykonaného experimentu môžem jednoznačne potvrdiť, že už krátkodobým vystavením hnedých známok 400 h HaV I slnečnému svetlu, dochádza k zmene ich farby. Na moje prekvapenie, stačilo známku ponechať tri týždne vystavenú slnečnému a UV žiareniu čo spôsobilo výraznú zmenu jej farby. Farebná nestabilita hnedej a svetlohnedej farby použitej k tlači v roku 1920, doplnená nesprávnym skladovaním alebo vystavením slnečnému svetlu, spôsobuje jej farebnú degradáciu do hnedosivých, sivých a sivohnedých odtieňov.

Miroslav Češelka, ceselka@netkosice.sk

[1] Klim, Štolfa, Filípek a kol. - Spec. Katalóg ČSR 1918_1939, Brno 2016
[2] Hirsch E., Franěk J., Monografie čs. známek – nepublikovaný rukopis autorov, Praha 1958
[3] Žampach, Karásek, Pitterman, Hospodářství a věda 1920, Brno, 1988
[4] Stanley Gibbons – Stamp Colour Key

Autor: Miroslav Češelka | 17. 5. 2021

Komentáře

Poděkování

Alegorie

Nemyslím si

Článok

Přidat komentářZobrazit komentáře