Košice vo fillatelii 32

Zborník napĺňa predovšetkým potrebu vzájomnej informovanosti zberateľov o poznatkoch z oblasti ich záujmu.

Váš komentář