Krátka priečka hodnoty 125 h TGM 1920

Dosková chyba (budem používať zaužívané označenie DV) na známke pof.140, hodnoty 125 h TGM 1920, tzv. krátka priečka (obr. 1.) je medzi zberateľmi ČSR I veľmi obľúbená. Vyskytuje sa na známke II. typu, na známkovom poli ZP80 tlačovej dosky č.2 (TD2).

Krátka priečka hodnoty 125 h TGM 1920
Obr. 1. Známky s výskytom DV na ZP 80

Samotná známka na ZP80 sa vyskytuje už aj na známkach tzv. ultramarínových, ktorých tlač prebiehala ešte pred samotnou tlačou  sivomodrej a tmavomodrej farby. Jej výskyt bol zdokladovaný aj pri nevydaných tzv. strihaných známkach pof. 141 N a taktiež na známkach pof. 172 s pretlačou Červeného kríža (obr. 1.vpravo dole). Pozícia ZP 80 na známkovom archu okrem zlomenej priečky vykazuje aj DV VN D, ktorá je súčasne aj na ďalších pozíciách ZP 25,30,75 (obr. 2.). Táto symetria jej výskytu je spôsobená zostavením sto kusovej TD zo štyroch dvadsaťpäť kusových častí. Práve táto primárna DV je okrem zlomenej priečky najjednoduchších identifikátorom tohto ZP.

Krátka priečka hodnoty 125 h TGM 1920
Obr. 2. Znaky DV na ZP80 [2]

V literatúre sú detailne opísané charakteristické znaky DV VN D [2,3] a aj samotného ZP 80/2 [4]. V priebehu tlače na tomto ZP pribúdali ďalšie pre neho typické chyby. Preskúmaním tých sekundárnych doskových chýb ZP80 môžeme každú známku zaradiť aj do istého obdobia priebehu tlače. Ďalej by som sa chcel skôr venovať problematike príčiny vzniku tejto výraznej a jedinečnej DV známok 125h TGM 1920.

Je známa skutočnosť, že dve tlačové dosky, ktorými bola realizovaná tlač hodnoty 125h boli zostavené z ôsmych samostatných dvadsaťpäť blokov. Ak sa detailnejšie pozrieme na tzv. prvotisk (obr. 3.), ktorý bol predlohou týchto dvadsaťpäť blokov zistíme, že na piatej pozícií tretej rady sa zlomená priečka číslice „2“ ešte neobjavila. Ani na jednom z mne zatiaľ známych prvotiskov som ju nenašiel. To môže potvrdzovať teóriu, že táto chyba vznikla až po fotografickom prenesení ich obrazu a následnej výrobe TD. Zarážajúce je, že na tejto pozícií prvotisku sa nevyskytuje ani DV VN D. Táto nezrovnalosť sa však objavuje aj u niektorých ďalších zdokumentovaných DV a pre jej zdôvodnenie zatiaľ nemám jednoznačné vysvetlenie. Štyri dvadsaťpäť bloky ako časti TD boli vyrobené fotochemicky a pri ich výrobe jeden dvadsaťpäť blok má na prvý pohľad výraznejšie zoslabené kontúry písmen hodnoty 125. Táto odlišnosť bola v minulosti považovaná za znak typov. Neskôr bola zavedené súčasná metodika typov I. a II., podľa kresby prerušenej, resp. neprerušenej čiary v ozdobnom ráme oválu.

Krátka priečka hodnoty 125 h TGM 1920
Obr. 3. Časť tzv.prvotisku [5]

Pan Franěk v rukopise svojej monografie popisuje technológiu a príčiny preleptania časti TD2 [1] : “Homogénosť desky, množství kyseliny púsobící na míru rozleptáni, takže nelze tak jednoduše zajistit opakované proceduře stejný výsledek leptáni. Vyleptání či přeleptání docházi rychleji na bílých ploškách, než v místech, kde je kresba hustší. Podobný původ má i typická desková vada na 80. známce listu, jejiž číslice „2“ má dolejší vodorovnou příčku asi o polovinu kratší....“

Bolo preleptanie skutočne príčinou jej vzniku? Na túto otázku je veľmi jednoducho zistiteľná odpoveď. Dvadsaťpäť blok s oslabením, resp. preleptaním stenčených číslic sa nachádza na TD2 v ľavom hornom kvadrante a zahŕňa ZP 1-5, 11-15, 21-25, 31-35 a 41-45. Analyzovaná zlomená priečka je v pravom dolnom kvadrante na ZP80 čo dokazuje, že jej vznik preleptaním je nepravdepodobný. Zlomená priečka je na číslici 2 a tá má na zostávajúcej časti priečky obvyklú hrúbku, tak ako je to na ostatných 175tich známkach TD1 a 2.

Čo mohlo byť skutočnou príčinou vzniku tejto zlomenej priečky? Pre ďalšiu analýzu som použil fotografie mikroskopom Celestron známok s DV80/2, ktoré mám vo svojej zbierke, a to známok ultramarínovej pof.140a (obr. 4.) a sivomodrej pof.140 (obr. 5.).

Krátka priečka hodnoty 125 h TGM 1920
Obr. 4. Detail na ultramarínovej farbe

Krátka priečka hodnoty 125 h TGM 1920
Obr. 5. Detail sivomodrej farbe

Pri detailnom preskúmaní číslice 2 v mieste jej chýbajúcej časti dolnej priečky je vidieť istú disproporciu, ktorá môže nasvedčovať o príčine jej vzniku. V mieste ukončenia priečky na ultramarínovej známke sú v jej pravej hornej časti ešte ostrejšie kontúry. Na sivomodrej známke sú tieto rohy už viac zaoblené, čo by mohlo byť spôsobené opotrebením z dôvodu neskoršej fázy tlače.

Dovolím si na základe týchto viacerých uvedených zistení skonštatovať, že k poškodeniu dolnej priečky ZP80 TD2 hodnoty 125 h TGM 1920 nedošlo jej preleptaním ale mechanickým poškodením až v záverečnej fáze výroby TD. Uvedená TD má okrem tejto výraznej DV, preleptaného kvadrantu aj výskyt otlačkov tzv. „hřebíčkov“ na jej okrajoch. Tieto zistenia poukazujú na nedôslednosť a možnú časovú tieseň pri jej výrobe v tlačiarni ČGÚ. Na prvotiskoch v procese fotografického prenosu sa táto chyba ešte nevyskytovala, preleptaním príslušného štočku nevznikla a ako primárna DV vznikla až poškodením TD ešte pred samotnou tlačou. Pokiaľ máte nejaké vedomosti alebo komentáre k tejto problematike, ocenil by som vašu spätnú väzbu.

Miroslav Češelka, ceselka@netkosice.sk

Literatúra:
[1] Hirsch E., Franěk J., Monografie čs. známek – nepublikovaný rukopis autorov, Praha 1958
[2] Šnoflák A., Žampach F., Plating Guide for the TGM 125 h, Wincester WI, 2007
[3] Ryvola Z., Rekonstrukce přepážkového archu TGM 1920, Havlíčkuv Brod, 1988
[4] Beneš F. - Padělek DV „Krátka příčka“ u hodnoty 125 h TGM 1920, ...Filatelie 11/1999
[5] Exponát Gerhard Hanacek, Tschechoslowakei 1920-1923, Die Freimarkenausgaben in Buchdruck, Austria


Autor: Miroslav Češelka | 13. 9. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář