Krátka priečka hodnoty 125 h TGM 1920

Dosková chyba (budem používať zaužívané označenie DV) na známke pof.140, hodnoty 125 h TGM 1920, tzv. krátka priečka (obr. 1.)

Váš komentář