Mauritius - nejpopulárnější, ale přitom neprobádaná známková země IV.

Rekonstrukce1 penny červená v provedení tisku známek worn a latest. Všimněte si velkého opotřebení při tisku latest, kdy už z reliéfu portrétu nejsou vidět žádné detaily, i popis je špatně čitelný

Váš komentář