Merkur-Revue: Novoroční pozdrav čs. vojáků na Rusi

Různou korespondenci našich vojáků, kteří během 1. světové války přeběhli na ruskou stranu a pak vstoupili do legií, nacházíme ve sbírkách či na burzách relativně často.

Váš komentář