Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč

Národní filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023


Národní filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023 probíhala ve dnech 1. - 4. června 2023 ve Slovenskom národnom múzeu v Bratislavě. Pořadatelem výstavy byl Zväz slovenských filatelistov ve spolupráci se Slovenskou poštou a Slovenským národním muzeem. Výstava se konala pod záštitou ministerstva dopravy SR s uznáním Evropské filatelistické federace (FEPA). Výstava měla název „Národní výstava“, ale vzhledem k tomu, že se výstavy zúčastnili vystavovatelé, tuším z 10 zemí, šlo o mezinárodní výstavu.


Vchod do Slovenského národního muzea, kde se pořádala výstava


Organizační výbor pracoval ve složení:

Pavol Lazar – předseda

Miroslav Bachratý – místopředseda

Peter Vozár – tajemník

Ján Frátrič, Peter Hložka, Vojtěch Jankovič, Milan Šajgalík, Peter Osuský, Martin Polovka, Michal Zika jako členové organizačního výboru a Janka Huljaková jako revizor.


Výstavní porota pracovala ve složení:

Vojtěch Jankovič – předseda

Miroslav Bachratý, Milan Černík, Jiří Černý, Petr Fencl jako členové výstavní poroty a Pavol Lazar jako pozorovatel.

Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 1. června 2023.

Úvodní slovo měli předseda ZSF Pavol Lazar a člen organizačního výboru Peter Osuský.


Peter Osuský hovoří při slavnostním zahájení


Na slavnostní zahájení byla pozvaná řada čestných hostů, například ministr dopravy Slovenské republiky Andrej Doležal, generální ředitel Slovenské pošty, velvyslanec Čínské republiky-Taiwan, prezident FEPA Bill Hedley a další. Někteří z pozvaných hostů se pro pracovní zaneprázdnění slavnostního zahájení nezúčastnili, prezidentovi FEPA Billu Hedleymu byl na poslední chvíli zrušen let z Londýna a tak se na výstavu dostavil až následující den. Při této příležitosti jsem si vzpomněl, jak nám loni po světové výstavě LONDON 2022 byl zrušený let z Londýna a totéž se opakovalo před několika dny v Düsseldorfu po Světové výstavě IBRA 2023 v německém Essenu...

Jinak, slavnostní zahájení proběhlo ve slavnostní a přátelské atmosféře a výstava mohla začít.


Výstava byla rozdělena na soutěžní výstavu I. a II. stupně a kromě toho v Čestném dvoře byly ukázky z exponátů a sbírek členů rakouského filatelistického klubu VINDOBONA a členů Prestige Philately Club Prague.


Členové klubu VINDOBONA (založeného již v roce 1880!) vystavovali převážně ukázky ze svých sbírek z území Rakouska z předznámkového období a počátků vydávání poštovních známek od roku 1850. Během výstavy jsem zjistil, že s jedním z členů klubu VINDOBONA Michaelem Fukarkem jsme ubytovaní ve stejném hotelu.


Členové Prestige Philately Club Prague vystavovali rarity nejen z území bývalého Rakouska a Československa, ale např. i první známku světa (Black Penny), Mys Dobré naděje, převrácený tisk u známky Labuanu. Mezi nejznámější a nejatraktivnější materiály určitě patřily kompletní 100 známkový arch Modrého Merkura a nejznámější Československý chybotisk doplatní známky zvaný 50/50.


Pohled na výstavní rámy členů Prestige Philately Club Prague (vlevo) a soutěžní výstavní exponáty v prostorách galerie


Nyní však k vlastní soutěžní výstavě:


Jak jsem již uvedl, jednalo se o výstavy I. a II. stupně. Výstava II. stupně je základním (nejnižším) stupněm výstavy, odkud se podle výsledků vystavovatel může kvalifikovat na výstavu I. stupně a při mimořádném výsledku i na evropskou či světovou výstavu.

Výstava I. stupně je výstavou, ze které se již vystavovatel může kvalifikovat na evropskou či světovou výstavu po dosažení určitého počtu bodů.

Ještě dodám, že celkově bylo hodnoceno v obou stupních výstavy 154 filatelistických exponátů a 28 exponátů ve třídě literatury. Celkový rozsah výstavy byl 444 výstavních ploch.


Začnu výstavou I. stupně, ve které bylo celkem 9 výstavních tříd.


Ve Třídě tradiční filatelie bylo vystaveno 15 exponátů, z nich nejvyšší hodnocení 92 bodů a velkou zlatou medaili získal můj (Jaromír Petřík) 8rámový exponát „Afghánistán 1871 – 1900“, který několik dní předtím na světové výstavě IBRA 2023 v Essenu získal 91 bodů a zlatou medaili. Velkou zlatou medaili v této třídě získalo ještě 5 dalších exponátů, z nichž mne obzvláště zaujaly exponáty Josefa Chudoby „Hradčany 1918 – 1920“ s jedinečnými studijními materiály a objevy (nevěděl jsem, že u emise Hradčan jsou ještě možné nějaké objevy) a Radka Černého atraktivním a jedinečně zpracovaným exponátem „Severní Jemen 1950 – 1962“. Tento exponát byl též s několika objevy, ale hlavně nabitý řadou unikátních materiálů. Dle mne si zasloužil ještě vyšší bodové ocenění. Další dva exponáty Martina Jurčeka „Hárček deťom“ získal velkou zlatou medaili a 91 bodů, Rudolf Rakovský získal 90 bodů za exponát „Slovensko 1939 Výplatné známky s portrétom A. Hlinku“.


Třída poštovní historie byla obsazena 13 velmi kvalitními exponáty, kde byly udělené 3 velké zlaté medaile. Nejvyšší bodové hodnocení 94 bodů a celkovým vítězem výstavy BRATISLAVAFILA 2023 se stal prezident FEPA Bill Hedley s exponátem „Postal Service Development In Pozsony And Its Environs During The Habsburg To The 1900 Currency Chance.“ Tento vynikající exponát s jedinečnými materiály a perfektním zpracováním právem získal hlavní cenu výstavy.

Péter Csicsay si výrazně polepšil se svým exponátem „The Postal History of Kingdom of Hungary 1900 – 1918“ oproti světové výstavě IBRA 2023 (87 bodů) a získal 92 bodů. Osobně jsem rád, že tento exponát jurymané na Bratislavafila 2023 ocenili takto vysoko, protože si to vysokou úrovní zpracování, znalostmi i úpravou, zasloužil. Dalším vystavovatelem, který získal 92 bodů a velkou zlatou medaili byl Miloš Červinka s exponátem „Poštovní historie na Děčínsku.“


Ve Třídě poštovních celin byl jediný exponát Jozefa Máje „Uhorský poštový lístok“, za který získal 75 bodů a pozlacenou medaili.


Třída aerofilatelie obsahovala 4 exponáty, ve které velkou zlatou medaili a 91 bodů získal vystavovatel Ladislav Fekete za exponát „Die k. Und k. Luftstreitkräfte im I. Weltkrieg“.


Ve Třídě tématické filatelie bylo vystaveno 15 exponátů, v níž byly uděleny 2 velké zlaté medaile. 91 bodů a velkou zlatou medaili získal Artúr Bánás s exponátem „Albrecht Dürer Jeho život, dielo a doba“. Další velkou zlatou medaili a 90 bodů získal Danny Jimmink za exponát „Step by Step to Dancing“.

Za zmínku určitě stojí 2 zlaté medaile mého kolegy z KF Nitra Igora Banáse, který získal 2 zlaté medaile za exponáty „Král sportu Jazdecký a dostihový sport“ (85 bodů) a „Československý turf“ (87 bodů), za který Igor Banás získal pozlacenou medaili před několika dny na světové výstavě v Essenu.


Ve Třídě maximafilateie byl jediný exponát Lopese Rebelo Americo „O mundo das aves vista atraves da maximafilia“, který získal 81 bodů a velkou pozlacenou medaili.


Ve Třídě fiskální filatelie byl též jediný exponát Michala Musila „Rakouské novinové kolky“, který získal 84 bodů a velkou pozlacenou medaili.


Ve Třídě otevřené filatelie byly 3 exponáty, v níž byly udělené 2 velké zlaté medaile známému českému vystavovateli Jiřímu Krausovi. První exponát „Dr. Václav Vojtěch první Čech v Antarktidě“ získal 92 bodů a druhý exponát s názvem „První švédská antarktická expedice 1903-1904“ získal 91 bodů.


Potěšitelná byla Třída mládeže, kde bylo ke shlédnutí celkem 14 exponátů, z nichž některé byly velmi dobře zpracované. Obzvláště bych chtěl vyzdvihnout exponát Vojtěcha Zábojníka s názvem „Automobil“, za který získal 86 bodů a zlatou medaili. Ale, velmi kvalitní byl i exponát Filipa Bully „Skauting – moj život“, za který získal 85 bodů a též zlatou medaili.


Nyní se vyjádřím k výstavě II. stupně, na které bylo celkem 8 výstavních tříd, ve kterých se nacházela řada pozoruhodných exponátů.


Asi nejzajímavější byla Třída tradiční filatelie, ve které se sešlo několik pozoruhodných exponátů. Celkem zde bylo vystaveno 13 soutěžních exponátů a uděleno 11 zlatých medailí, což je něco naprosto výjimečného. Vzhledem k tomu, že na výstavě II. stupně se zlatá medaile uděluje už od 75 bodů, snad se na mne vystavovatelé, které nebudu jmenovat, nebudou zlobit, ale zmíním se pouze o exponátech, které získaly 90 bodů a více.

Největší počet 92 bodů právem získal exponát Tomáše Mádla „Saint Vincent – Pearl of The Caribbean.“ Exponát plný unikátních materiálů, zkušebních tisků a největších poštovních rarit této opravdové „Perly Karibiku“. Musíme si uvědomit, že na 5 rámech nemá vystavovatel možnost prezentovat exponát v plném rozsahu, takže se v budoucnosti určitě budeme moci těšit na 8 rámů a velkou zlatou medaili. Jen podotýkám, že na výstavě II. stupně se velká zlatá medaile neuděluje.


Pohled na exponáty do výstavního sálu z galerie


90 bodů a zlatou medaili získaly hned 3 exponáty: Oldřich Jarabica za exponát „Prvé známky Andreja Hlinku“, Jaroslav Stuna „Great Britain Classic Period – Rarities, Blocks, Reconstructions“ a já (Jaromír Petřík) za exponát „Mauritius 1847 – 1900 – Vydání královny Viktorie a Britannia“.

Oldřích Jarabica měl exponát perfektně studijně zpracovaný a doložený mnoha velmi vzácnými materiály z poštovní emise s portrétem Andreje Hlinky.

Exponát Jaroslava Stuny - to byla doslova „pastva pro oči“ v podobě prvních poštovních známek Velké Británie včetně nepoužité první známky světa nazývané „Penny black“ v nominálu 1 penny z roku 1840 a kompletní rekonstrukce tiskové desky se 240 známkami. Podle mne si tento exponát vzhledem k filatelistickému významu zasloužil ještě nějaký bod navíc.

Vzhledem k tomu, že exponát Mauritius 1847 – 1900 – Vydání královny Viktorie a Britannia je mým exponátem a tento exponát vzbudil velkou pozornost (každou chvíli jsem dával výklad svého exponátu zájemcům), zmíním se o něm trochu podrobněji.

Většina návštěvníků se zajímala, jakým způsobem mám zastoupený nejvzácnější „Modrý Mauritius Post Office“, když mám uvedený počátek historie od roku 1847, kdy byl tento Modrý Mauritius vydaný. Když jsem jim ukázal novotisky z originální tiskové desky nejen v modré, ale i v červené barvě, byli návštěvníci spokojeni, protože netušili, že se něco takového dochovalo. Já k tomu jen dodám, že i tyto novotisky jsou velmi vzácné, protože jich bylo vytištěno údajně pouze po 100 kusech.

Další emisi Mauritius Post Paid mám již zastoupenou originály včetně ukázek všech 5 tisků kvality z různě opotřebených desek, tedy od nejkvalitnějšího tisku „earliest“ až po tisk z naprosto opotřebené tiskové desky v kvalitě tisku „latest.“ K tomuto jen dodám, že počet známek v nejvyšší kvalitě tisku se odhaduje na desítky, takže i tyto známky jsou velkými světovými raritami. Dále bylo možno vidět rekonstrukce obou tiskových desek 1penny červená a 2pence modrá. Pozorný čtenář si určitě vzpomene, jakou senzaci měla v roce 2020 podobná rekonstrukce na výstavě „Poklady světové filatelie“ v Praze v Národním muzeu.

Emisi Mauritius Post Paid jsem měl doloženou i 6 dopisy, z toho jedním dopisem s červeným a modrým Mauritiem. Takové kompletní dopisy se dochovaly pouze tři, ale z hlediska kombinace dochovaných známek v kvalitách tisku 1penny- „intermediate“ a 2 pence - „worn“, je tímto způsobem uvedený dopis unikátem. Dobře mám zastoupenou i další emisi od rytce Lapirota (těmto portrétům královny Viktorie se pro nedokonalost kresby dokonce říkalo „psí hlavy“), kde mám známky i dopisy se známkami ve všech kvalitách tisku známek. Jeden z dopisů byl z hlediska cílové destinace jediný dochovaný na ostrov Réunion – jde tedy o další unikát. Z dalších emisí jsem měl zajímavosti jako tisk ze znehodnocených tiskových desek rytce Sherwina, což byly přeryté opotřebené tiskové desky Mauritius Post Paid. Ostatní emise až do roku 1900 jsem měl zastoupené všemi vydanými známkami a většinu z nich i na dopisech. Kromě toho byla k vidění řada vzácných zkusmých tisků, Specimenů i použití poštovních známek Mauritius na ostrově Seychely.


Rekonstrukce MAURITIUS POST PAID 1penny červená  


Rekonstrukce MAURITIUS POST PAID 2 pence modrá


Unikátní dopis se známkami MAURITIUS POST PAID 1penny červená a 2 pence modrá


Omlouvám se čtenářům za tento příliš podrobný popis mého exponátu, ale činím tak vzhledem k velkému ohlasu návštěvníků.


Třída Poštovní historie byla zastoupena 7 exponáty, v niž byly udělené 4 zlaté medaile. Nejvíce bodů 86 získal exponát Miloslava Marčana „Okresní razítka poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi po r. 1918“.


Třída poštovních celin byla zastoupena 2 exponáty, kde zlatou medaili s počtem 77 bodů získal Martin Jurkovič „Celiny Podkarpatskej Rusi 1944 – 1945“.


Ve Třídě Aerofilatelie byl pouze jediný exponát Adriana Junga „Polands Early Airmail“, který získal 78 bodů a zlatou medaili.


Třída tématické filatelie byla zastoupena 15 exponáty, kde byly udělené 2 zlaté medaile.

Nejvíce bodů - 84 získal Ján Nyéki za exponát „Tell Me, Please, Why Was Sudan The Last One?“. Další zlatá medaile a 75 bodů byla udělena za exponát „Svet húb“ Milanu Karolovi.


Ve Třídě pohlednic bylo celkem 9 exponátů. Zlatá medaile nebyla udělena, nejvíce bodů 74 a velkou pozlacenou medaili získal Jozef Máj za exponát „Pracovné príležitosti“.


Otevřenou třídu prezentovaly 4 exponáty, zlatá medaile též nebyla udělena, nejvíce bodů 74 a velkou pozlacenou medaili získal Antonín Šmíd za exponát „Poštovní doklady v období 1843 – 1959 zaměřené na téma Zdravotnictví“.


Ve Třídě mládeže byly 3 exponáty a zlatou medaili s 84 body získal vynikající exponát Adély Fischerové „Medveď huňatý mrmloš“.


Velmi kvalitní byla soutěžní Třída literatury.

Celkem bylo přihlášeno 28 exponátů a udělené 2 velké zlaté medaile.

Celkové vítězství s 93 body si odvezl Ondrej Földes za knihu „Monografia známok Slovenska 1939 – 1945.“ Další velkou zlatou medaili získala kniha Vladimíra Malovíka a Michala Hauzra „Katalog označení tiskových desek novinových známek emise Sokol v letu.“

Snad ještě stojí za zmínku i moje kniha Jaromír Petřík“ „Mauritius Post Paid dopisy vydání 1848“, za kterou jsem získal 89 bodů a zlatou medaili. Zde na mne jurymané byli přísnější než na světové výstavě IBRA 2023 v Essenu, kde jsem za tuto knihu získal 93 bodů. Shodných 89 bodů a zlatou medaili též získal Elmar Dorr, Ute Dorr za knihu „Hungarian Post Offices in Foreign Letter Service from 1900 to the Outbreak of World War I.“


Tolik k výsledkům.


Samozřejmě nemohu zapomenout na slavnostní zakončení výstavy Palmáre, které bylo v hotelu AVANCE v Bratislavě. Zde proběhlo slavnostní předání medailí vystavovatelům, kteří získali velké zlaté a zlaté medaile. Slavnostní atmosféru doplňovalo trio flétnistek. Nechybělo tradiční pohoštění ve formě rautu. Za sebe mohu říct, že jsem snad nikdy nejedl lepší gulášovou polévku. Ale i ostatní občerstvení bylo výborné, tak jsem přesvědčený, že si účastníci Palmáre odnášeli ty nejlepší dojmy.


Nyní tedy několik fotografií:


Slavnostní zahájení Palmáre,

hovoří předseda Organizačního výboru a předseda ZSF Pavol Lazar


Ze slavnostního předávání cen:

Zleva: Pavol Lazar, Vojtěch Jankovič, Jaromír Petřík


Diplomy, udělené na výstavě Bratislavafila 2023


Výstavní medaile


Co říct na závěr?

Osobně jsem byl příjemně překvapený, v jakém rozsahu a bez větších komplikací se ZSF podařilo zorganizovat takto rozsáhlou výstavu s tolika kvalitními exponáty. Mezi vystavovateli i čtenáři jsem známý svojí kritičností k různým nedostatkům, ale na této výstavě se mi žádný nedostatek nepodařilo najít.

Navíc musím ocenit práci jurymanů, přestože, i když jsem se v některých hodnoceních trochu lišil, nenašel jsem nic, co by bylo nějakým způsobem zásadní a lidově řečeno „co by stálo za řeč.“

Takže, tímto chci poděkovat nejen pořadatelům výstavy, ale i jurymanům za prvotřídní práci a filatelistický zážitek s přáním, aby se podobná výstava co nejdříve uskutečnila.


Současně blahopřeji KF Nitra, jehož jsem členem, protože pokud jsem dobře počítal, členové KF Nitra získali 1 velkou zlatou medaili, 4 zlaté medaile, 4 pozlacené medaile, 2 velké stříbrné medaile a 1 stříbrnou medaili.

Se čtenáři se rozloučím záběrem na Bratislavský hrad.

Je skutečně moc krásný, stejně jako Bratislava, doporučuji všem čtenářům jejich návštěvu. 


Autor: Jaromír Petřík | 9. 6. 2023

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč
Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč