Obrázky z dějin poštovnictví X. – České poštovnictví za prvních Habsburků

Za počátek novodobého poštovnictví v Čechách je považován rok 1526. 23. října tohoto roku byl ve Svatováclavské kapli Svatovítského chrámu zvolen českým králem Ferdinand I. Habsburský

Váš komentář