Recenze Merkur Revue 3/2012

Úvodem tohoto čísla se Zdeněk Fritz věnuje Světové výstavě poštovních známek "PRAGA 1962". Byla to první výstava nesoucí oficiální označení "Světová" a probíhala ve dnech 18.8. až 2.9.1962. Filatelisté tak proslavili svou výstavou v roce 1962 Bruselský pavilon natolik, že jeho pověst a prestiž od EXPO 1958 významně vzrostla. Dovolím si svůj povzdech: "Kéž by tomu bylo tak i nyní!"

V dalším článku "Kuriózní použití známky Hradčany 30 h žlutoolivová s přítiskem SO 1920" se věnuje Zdeněk Fritz případu použití známky z emise "SO 1920", vydané poštou ČSR dne 13.2.1920 pro tzv. plebiscitní území Těšínska, Oravy a Spiše na reprodukované pohlednici jihomoravského Města Mikulov z r. 1920. Zajímavé tím, že je zde vylepena plebiscitní známka Hradčany 30 h s červeným přítiskem SO 1920, která na daném území neměla nikdy platnost.

Vzácný chybotisk známky SSSR Mi 2038. Zde Zdeněk Fritz popisuje velmi vzácný chybotisk uvedené známky, kdy chybí negativní (bílý) tisk iniciál a příjmení vyobrazené herečky M.N. Jermolové.

"Výplatné známky - Hrady, krajiny a mestá 1936 (Neznámý typ skúšobnej tlače hodnoty 2 Kč - Zvíkov)" napsal Radomil Květoň. Autor zde významným způsobem doplňuje Monografii a v případě zkušebního tisku hodnoty 2Kč - Zvíkov dosud nepopsaného typu vyvrací dokonce tvrzení převzaté z Monografie o rozhodování o barvě a hodnotě známek na poslední chvíli.

Ve svém dalším článku "Sokol v letu 30 h - II. typ" se Radomil Květoň zabývá novými, dosud nezveřejněnými poznatky o vzniku II. typu. Článek doložený bohatými materiály jako černotiskem z desky zhotoveného z prvního fotografického negativu, dále makulaturou, možným rozdělením velkého tabla černotisků pro potřeby lepší manipulace atd.

"Tradiční ohlédnutí za emisním ročníkem 2011 známek Slovenské republiky" je článek od Zdeňka Fritze. Autor se zamýšlí nad emisemi známek Slovenské pošty za rok 2011, kde hodnotí známky z hlediska výtvarného i nápadů jejich autorů. Zabývá se samozřejmě i aršíky a zdařilým vydáním FDC a vyzdvihuje střízlivou emisní politiku Slovenské pošty.

Jaromír Petřík ukončil třetím dílem svoje články o známkách Afghánistánu 19. století "Záhadný Afghánistán 19. století" , kde se věnuje emisnímu období 1891-1900. I toto období je zdokumentováno zajímavými materiály, jako víceblokem zkušebního tisku, či unikátní obálkou s nevydanou známkou, kde se světový katalog Scott pouze zmiňuje, že není známý žádný případ použití této známky na obálce.

"V. Výstava EUREGIO EGRENSIS byla tentokrát ve Schleizu, jejímž organizátorem byl místní osmičlenný filatelistický klub. Jako náš komisař zde působil Jiří Sedlák, který je též autorem tohoto článku. Vystavovala zde řada našich vystavovatelů, z nich největšího úspěchu dosáhla známá vystavovatelka Pavlína Ondrejková se svým exponátem "Národní park Čertoryje a jeho flora." Získala 85 bodů a zlatou medaili. Zlatou medaili ještě získal Peter Severín "Pošta československá 1919." Že jurymané svoji práci příliš nezvládli, dokazují případy Jaroslava Malečka- exponát Okupační zóny Německa 1945/48 a Jiřího Černého- exponát Travancore a Travacore-Cochin 1888-1951, které byly silně podhodnoceny. Zde si dovolím s Jiřím Sedlákem nesouhlasit, kdy píše, že si jury s neobvyklým exotickým materiálem poradila. Exponát Travankóru velmi dobře znám a 75bodů je totální podhodnocení a neznalost ze strany jurymanů.

Vyšel též Novelizovaný výstavní řád SČF, jehož znění si v tomto čísle MR můžete přečíst.

Článek "Africké linky společnosti Imperial Airways" pojednává o leteckém spojení britské metropole s koloniemi v Africe.

Následuje dokončení velmi zajímavého článku "Duch Ženevy a filatelie v Československu" - mezinárodní výstava poštovních známek Praga 1955 od Jiřího Knapíka, který pojednával o této výstavě včetně zajímavostí z jejího zákulisí.

Lumír Brendl - "Plasy cisterciácké 2012" popisuje výstavu známek, historických pohledů Plas a seminář. Článek doplněný obrazovou dokumentací, dopisnicí, poštovní známky a fotografií.

Pokračuje další díl seriálu o bankocetlích. Zajímavé, když se Napoleon rozhodl falšovat rakouské bankocetle ve vlastních tiskárnách a používat k uhrazování potřeba vlastní armády. Pochází z roku 1800 a jejich výroba ustala až v roce 1810.

Velmi zajímavý článek od Jana Pelikána "Falza celistvostí, frankovaných známkou 50 kreuzer rakouské emise z roku 1867". Autor zde upozorňuje a varuje sběratele na velké množství padělaných celistvostí, frankovaných známkami 25 a 50 krejcarů, emise 1867, jemný tisk. Popisuje prodej velmi nebezpečného padělku na jedné pražské internetové aukci. Doplněno obrazovou dokumentací jak padělků, tak pravých razítek a znalecké značky. Pro specialisty rozhodně závažné informace.

Zoltán Raduška- "Korunná kolónia Aden", kde je dokončení z minulého čísla o této bývalé britské kolonii. Doplněno řadou obrazových i fotografických materiálů.

Za pozornost určitě stojí článek "Výstava k 90. výročí Klubu filatelistů alfonse Muchy Brno" na zámku v Brně - Řečkovicích zahájená 1.6.2012. K této příležitosti byl Českou poštou vydaný pamětní list a příležitostné razítko, klub vydal neofrankovanou obálku s barevným přítiskem. Článek popisuje významné události z dlouhé historie tohoto Klubu doplněný řadou fotografií.

Výstava akademického malíře a grafika Josefa Sasky ve Žďáru nad Sázavou. Článek od Zdeňka Fritze popisuje činnost tohoto významného grafika a tvůrce našich poštovních známek - celkem 20 jednotlivých návrhů. Při této příležitosti byl vydaný pamětní list.

Dále Zdeněk Fritz v článku "Inaugurace knihy Fera Horniaka v Žikavě (kraj Nitra)" popisuje svoje zážitky z této slavnostní inaugurace doplněné řadou fotografií. Při této příležitosti Fero Horniak podepisoval speciální FDC se svým nejnovějším dílem - aršíkem "Metercia".

Toto číslo 3/2012 Merkur revue končí tradičně novými známkami České republiky a nabídkovou službou časopisu Merkur Revue, kde je určitě zajímavá nabídka např. sérií známek Britských kolonií ať již s králem Jiřím VI. nebo současnou královnou Alžbětou.

Recenze Merkur Revue 3/2012


Autor: Jaromír Petřík | 17. 7. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář