Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč

Výroční členská schůze KF 52 – 51 Nitra

dne 12. března 2024

v Domě Matice slovenské v Nitře

Dne 12. března 2024 začala v 15.00 hod výroční členská schůze KF52-51 Nitra v Dome Matice slovenské v Nitře.Členskou schůzi otevřel tajemník KF Nitra Miroslav Ňaršík a společně s předsedou MVDr. Milanem Šajgalíkem přivítali ředitelku Domu Matice slovenské v Nitře Mgr. Veroniku Bilicovou a všechny přítomné. Poděkoval za účast, práci všech členů a popřál příjemné rokování.

Ředitelka Domu Matice slovenské poděkovala za spolupráci, uvedla program Domu Matice slovenské v roce 2024 a popřála rokování úspěch.


Program výroční schůze KF52-51 Nitra:

1. Otvorenie a privítanie účastníkov členskej schôdze

2. Prednáška „História R – nálepky“

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Správa o činnosti KF za rok 2023

5. Správa o hospodárení KF za rok 2023

6. Správa z inventarizácie prostriedkov KF

7. Správa Revíznej komisie KF

8. Návrh plánu práce KF na rok 2024

9. Filatelistická výstava NITRAFILA 2028 k 1200. výročiu prvej písomnej zmienky

o meste Nitra

10. Diskusia

11. Správa mandátovej komisie

12. Návrh na uznesenie

13. Ukončenie 


Ředitelka Domu Matice slovenské Mgr. Veronika Bilicová hovoří k členům KF Nitra společně s Miroslavem Ňaršíkem


Zprávu o činnosti KF za rok 2023 členové KF Nitra dostali elektronickou poštou (e-mail).

Předseda KF MVDr. Milan Šajgalík připomenul některé z aktivít členů KF za hodnotící období a poděkoval všem členům za jejich dosavadní práci. Společně s tajemníkem KF Miroslavem Ňaršíkem předali Čestné odznaky ZSF těmto členům KF:

- Zlatý ČO ZSF: Ing. Pavol Dodok, Ing. Igor Kazlov a Mgr. Marek Zvalo

- Stříbrný ČO ZSF: Mgr. Juraj Horváth, Ing. Vladimír Hutník, Ing. Ján Koprda a Mgr. Peter Lakata

- Bronzový ČO ZSF: Jaromir Petřík

Přiznám se, že jsem byl velmi překvapený, když jsem tento čestný odznak obdržel po pouhých 2 letech mého členství v KF Nitra a ZSF, ale dostal jsem odpověď, že toto ocenění je za moje mimořádné vystavovatelské úspěchy a reprezentaci KF Nitra a ZSF na národních i světových výstavách, kdy se mi v loňském roce podařilo získat dvě zlaté medaile na světové výstavě IBRA 2023 a přispět tak k historickému úspěchů filatelistů ZSF, kteří z Essenu odvezli celkem 5 zlatých medailí. K dvěma zlatým na IBRA 2023 jsem poté ještě přidal 3 zlaté na Národní výstavě Bratislavafila 2023.


 Čestný zlatý odznak přebírá Ing. Pavol Dodok


 Čestný zlatý odznak přebírá Ing. Igor Kazlov


 Čestný stříbrný odznak přebírá Ing.Vladimír Hutník


 Čestný stříbrný odznak přebírá Ing. Ján Koprda


 Čestný bronzový odznak přebírá Jaromír Petřík


 Následovala velmi zajímavá přednáška Ivana Tvrdého, který je specialistou na poštovní historii.

Měl přednášku o historii tzv. „R“ nálepek, kde se přítomní mohli dozvědět mnoho zajímavého od jejich zavedení v 19. století, až do jejich ukončení před nedávnou dobou.


Přednášku „História R – nálepky“ přednesl pan Ivan Tvrdý.


Zprávu z inventarizace přednesl tajemník KF Miroslav Ňaršík

a zprávu revizní komise její předseda Ing. Boris Blišák.

Návrh plánu práce KF na rok 2024 přednesl tajemník KF Nitra Miroslav Ňaršík.


Co je pro všechny členy KF Nitra určitě nejzajímavější a důležité i pro celý ZSF, tak uspořádání soutěžní výstavy v Nitře v roce 2028 pod názvem NITRAFILA 2028 při příležitosti 1.200. výročí první písemné zmínky o městě Nitra. Tento návrh přednesl tajemník KF Nitra Miroslav Ňaršík a navrhl tuto výstavu uspořádat ve spolupráci s městem a ustanovit přípravný výstavní výbor ve složení MVDr. Milan Šajgalík, doc. Ing. Patrik Rovný PhD. a Miroslav Ňaršík.


Předseda revizní komise Ing. Boris Blišák čte výroční zprávu revizní komise


V diskusi Miroslav Ňaršík informoval o přípravě dokumentů KF na jejich uložení do Štátneho archívu v Ivanke při Nitre a likvidaci, tedy skartaci účetních dokladů KF do roku 2018.

Paní Blanka Hamarová měla diskusní příspěvek na téma Ankety najkrajšej známky za rok 2023 v Nitře.

MVDr. Milan Šajgalík informoval o slavnoostním vyhlášení Ankety najkrásnější známky za

rok 2023 v Nitře běhěm slavností Nitra, milá Nitra ...

Ing. Igor Kazlov odevzdal pozdrav od rytce Fera Horniaka a pozval přítomné na otevření jeho výstavy 15.3.2024 do Dudiniec.

Pan Dušan Letko přednesl zprávu o hospodaření Klubu Fera Horniaka

Pan Igor Banás informoval o střetnutích KF 52-15 v kavárni každý sudý týden v uterý od 16:00 do 17:00 hod.

Pan Jaromír Petřík informoval o zahájení filatelistické výstavy v Boskovicích. Článek o této výstavě je na webu Infofila.cz k přečtení zde: https://www.infofila.cz/zoubkovany-svet-r-2-c-6744 .

Stránky boskovického regionálního muzea, kde se výstava koná, jsou zde:

https://www.muzeum-boskovicka.cz/zoubkovany-svet


Pan Dušan Letko za mandátovou komisi podal zprávu mandátové komise. Členské schůze se zúčastnilo 29 členů KF z 42, což představuje 69,00 % účast. Členská schůze je usnášení schopná.

Kromě členů se této výroční schůze zúčastnili i 4 hosté.


Návrh návrhové komise na usnesení z Členské schůze přednesl Ing. Peter Vlčko. Návrh na usnesení po doplnění byl jednomyslně schválený.


Předseda KF Nitra MVDr. Milan Šajgalík poté poděkoval všem členům za účast a spolupráci.

Ještě následovala neformální diskuse mezi jednotlivými členy KF Nitra, kteří přinesli materiály a ukázky ze svých sbírek, kdy se mi velmi líbily letecké celistvosti a albové listy, které vytvořil pan Oskar Jančár, který patří k vystavovatelům za KF Nitra. 


Jaromír Petřík ukazuje zlatou medaili, kterou získal na světové výstavě IBRA 2023


Záběry na členy KF Nitra při výroční schůzi
Autor: Jaromír Petřík | 22. 3. 2024

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč
Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč