Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

  • Cena: 935 Kč

Zoubkovaný svět

Filatelistická výstava v muzeu v Boskovicích od 14. 3. do 5. 5. 2024

https://www.muzeum-boskovicka.cz/zoubkovany-svet


 Městské muzeum v Boskovicích


Filatelisté v Boskovicích se rozhodli uspořádat propagační filatelistickou výstavu pro všechny zájemce o tento ušlechtilý sběratelský koníček. Předseda KF v Boskovicích Josef Opatřil se dohodl s vedením boskovického muzea a společně s dalšími členy a pracovníky muzea tuto výstavu zrealizovali pod názvem „Zoubkovaný svět.“

Návštěvníci mají možnost prohlédnout si prezentaci sbírek boskovických filatelistů na cca 530 listech A4 a několika informačních panelech o historii a činnosti boskovického klubu, vitríny s ukázkami filatelistické a odborné literatury včetně filatelistických pomůcek a vitrínu s cenami boskovického vystavovatele Jaromíra Petříka, které získal na našich i světových výstavách.

Jako bonus je na výstavě panel se světovými raritami, kde je například modrý Mauritius POST OFFICE natištěný z originální desky v roce 1912, modrý Mauritius POST PAID v originální známce a v nejvyšší kvalitě tisku, dále „rodná sestra“ nejslavnější známky světa jednocentovky Britské Guiany, tedy čtyřcentovka z roku 1856 na červeném papíru a též nechybí první známka světa tzv. „Penny black“ z roku 1840 v nepoužitém, tzn. nerazítkovaném stavu.


Na této výstavě se podílelo šest boskovických filatelistů:


1. Jaroslav Borek se zaměřil na tématický obor filatelie, na svých výstavních listech prezentuje dílo a život českého grafika Jiřího Švengsbíra. Na dalších listech dává sběratelům i návštěvníkům informace o sbírání poštovních známek dle témat a námětů


2. Michal Borek velmi zdařile prezentuje tématický obor poštovními známkami s námětem krojů z naší republiky. Vedle poštovních známek má barevné mapky o oblastech, kde se jednotlivé kroje nosily. Kromě krojů má ve svém exponátu i ukázky se zaměřením na téma Pravěku.

3. Josef Opatřil se zabývá historií boskovického klubu filatelistů, který byl založený v roce 1937 a pracuje doposud, výstavní činností KF Boskovice, kdy první výstava v Boskovicích proběhla v roce 1963, další v letech 1981 a 1989. V ukázkách svojí sbírky se podrobně zabývá pohlednicemi (Boskovice dokonce z 19. století), celistvostmi, obálkami prvního dne (FDC), ale též i prezentací poštovních známek České republiky od roku 1993 doposud

4. Ing. Antonín Oujezdský má kvalitně zpracovanou specializovanou sbírku T.G. Masaryka zastoupenou vydáním všech emisí známek, známky T.G. Masaryka na dopisech, pamětních listech, ukázky příležitostných razítek i smutečního vydání po smrti T.G. Masaryka

5. Jaromír Petřík prezentuje svoji sbírku ukázkami poštovních známek z období ČSR I (1918 – 1939), Protektorátu (1939 – 1945), ČSR II (1945 – 1992), filatelistickými kuriozitami a zajistil pro výstavu rarity, o kterých je zmínka výše. Též jsou v jedné z vitrín vystavené ceny a diplomy, které získal na našich i světových výstavách.

6. Ing. Karel Žilka vystavuje nádherné aršíky princezny Diany téměř ze 100 zemí celého světa


Slavnostní vernisáž proběhla ve čtvrtek 14. března 2024 v 17.00 hodin. Byl jsem příjemně překvapený množstvím návštěvníků, kterých jsem odhadl kolem stovky. Slavnostního zahájení se zúčastnilo několik hostů, například předseda KF Turnov, úspěšný vystavovatel a světový juryman Ing. Jiří Černý a předseda Klubu žďárských filatelistů pan Ludvík Filipí s manželkou.

Zahájení vernisáže se slovem ujal ředitel muzea v Boskovicích pan PhDr. Roman Malach, Ph.D., který přivítal všechny přítomné a ocenil práci i ukázky sbírek boskovických filatelistů. Poté se slova ujal předseda KF Boskovice Josef Opatřil, který se stručně zmínil o historii boskovických filatelistů, vystavovaných materiálech, ale též o úspěších boskovického vystavovatele Jaromíra Petříka na národních a světových výstavách. Vernisáž uváděla koordinátorka výstav a náměstkyně ředitele muzea paní Taťána Bártová-Pavelková, se kterou při realizaci výstavy boskovičtí filatelisté úzce spolupracovali. Srdečně přivítala všechny přítomné a poděkovala boskovickým filatelistům za spolupráci při instalaci jejich sbírek v boskovickém muzeu. Následoval slavnostní přípitek a poté se již návštěvníci mohli věnovat prohlídkám exponátů s komentáři vystavovatelů, kteří byli samozřejmě na slavnostní vernisáži přítomni. Já osobně jsem byl v jednom kole, protože řada návštěvníků přinesla ukázky sbírek, které zdědili po svých předcích a žádali mne o ocenění. Bylo to docela náročné, ale snažil jsem se jim vyjít vstříc. Většina dědiců má totiž dost vysoké představy o cenách zděděných sbírek a neví si s těmito sbírkami rady. Z tohoto důvodu se mi k fotografování podařilo dostat až v téměř závěru vernisáže, kdy většina návštěvníků již odešla a tak je na přiložených fotografiích návštěvníků už poměrně málo.

Ještě se mi podařilo provést krátkou prezentaci svého exponátu filatelistických kuriozit, které zaujaly nejen ředitele muzea pana Malacha, ale i další přítomné.

Inu, hrající gramofonová deska ve tvaru poštovní známky, nebo aršík s mým portrétem vydaný v Indonésii při příležitosti světové výstavy Bandung 2017 jsou opravdu nezvyklé filatelistické kuriozity. Kuriozitou ve vzájemné výměně poštovních známek se určitě stal rok 1890, kdy dva tehdejší největší filatelističtí velikáni hrabě Ferrari a britský sběratel Tapling vyměnili modrého Mauritia POST OFFICE za černý novotisk známky tehdejšího Afghánistánu, tzv. „Tygří hlavy“.


Jinak, 21. března 2024 v 17:00 začne se mnou (Jaromírem Petříkem) v boskovickém muzeu beseda na téma Modrý Mauritius a další rarity na výstavě.

Srdečně zvu všechny zájemce.


  1. dubna od 17:00 bude beseda s Josefem Opatřilem o boskovické filatelii.


Fotografie z výstavy „Zoubkovaný svět“


 Boskovický vystavovatel a autor článku Jaromír Petřík (vlevo)

s ředitelem muzea panem Romanem Malachem  


Panel s raritami


 Několik slov ke známkám MAURITIUS POST PAID:

Poštovní známky MAURITIUS POST PAID se tiskly od roku 1848 až do úplného opotřebení tiskových desek. Tisk známek 1 penny červená skončil v roce 1859, 2 pence modrá v roce 1857.

K přerytí opotřebovaných desek 1 penny a 2 pence došlo v průběhu roku 1859. Jako autor přerytí obou desek je uváděný Robert Sherwin. Kolik bylo vytištěno známek celkově, není známo, z původního tisku se nedochoval žádný kompletní arch, je známo asi 5 kompletních rekonstrukcí archu z použitých známek a to pouze u nominálu 2 pence, tedy modrý Mauritius. Známky nominálu 1 penny v červené barvě nebyly vůbec vytištěné.

V roce 1877 přicestoval do Port Louis na ostrov Mauritius Edward B. Evans, který pátral po poštovních známkách Mauritiů a který získal svolení z oficiálních míst ke zhotovení reprintů z originálních Sherwinových desek. Tyto reprinty jsou v černé barvě. Jde o světové rarity, jejichž držitelé nejsou v současné době známí a jsou doposud zdokumentované pouze 3 archy nominálu 1 penny a 4 archy nominálu 4 pence.

Uvedené archy neměl nikdy ve svojí sbírce ani nejslavnější sběratel známek Mauritia Hiroyuki Kanai (jak se zmiňuje ve svojí knize Classic Mauritius z roku 1981 a dokonce tam píše, že je ani neviděl...) Přitom H. Kanai vlastnil 6 nejslavnějších Mauritiů POST OFFICE.

Pozn. Dochovalo se 15 známek 1 penny červený a 12 známek 2 pence modrý MAURITIUS POST OFFICE.

Tyto rarity doposud nebyly nikdy vystavené na území Československa, ani České a Slovenské republiky není mi známo, že by byly vystavené kdekoliv ve světě. Takže, tyto známky mají svoji výstavní premiéru nejen v naší republice, ale možná i na celém světě… Detail výstavního panelu s raritami s poštovními známkami MAURITIUS POST PAID v nejvyšší kvalitě tisku, odborně nazývaný „earliest“ (vlevo) a tiskové archy 1 penny a 2 pence MAURITIUS POST PAID v černé barvě z desek opravených rytcem Sherwinem.


 Vitrína s filatelistickou literaturou   (uprostřed prezentace sběratelů známkových   zemí Geophila, jejímž členem je Jaromír Petřík)  


 Ceny, které získal boskovický vystavovatel   Jaromír Petřík na našich i světových   výstavách


 Předseda KF Boskovice Josef Opatřil u rámů s historií boskovického klubu filatelistů


 Pohled do výstavních místností (vpravo člen KF Boskovice a vystavovatel Jaroslav Borek)


Návštěvníci vernisáže při prohlídce vystavených exponátů


Informační průvodce pro návštěvníky výstavy, který vydalo městské muzeum Boskovice


Výstava bude v městském muzeu v Boskovicích trvat až do 5. května 2024,

ještě jednou srdečně zvu všechny zájemce o filatelii i naši výstavu.Autor: Jaromír Petřík | 20. 3. 2024

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč
Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč