Raritné medziaršia tlačového archu TGM 1920

Príležitostné poštové známky hodnoty 125 h TGM 1920 boli vyrobené technikou kníhtlače z dvoch 100 kusových tlačových dosiek (TD).

Váš komentář