Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022

Uvedené setkání letos proběhlo v Praze v restauraci Kobyla v návaznosti na Veletrh Sběratel, který se pořádal ve dnech 25. - 26. března 2022 v hotelu Olympik v Praze.

Vlastní schůzka začínala v 17.00, ale já jsem se dostavil dříve, neboť zde měl schůzku jeden z nejpokročilejších sběratelů známkových zemí Ivo Szostok s dalšími kolegy z jiných sběratelských oborů, např. s panem Boháčkem - vedoucím Polární sekce. Se zájmem jsem sledoval jejich diskusi a doplňoval si svoje filatelistické znalosti, protože o tomto zajímavém sběratelském zaměření toho vím poměrně málo.


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Postupně přicházeli další členové našeho spolku Geophila. Vlastní schůzku zahájil zastupující předseda Karel Bičovský, který omluvil současného předsedu Mirka Prokopa, který se nedostavil ze zdravotních důvodů. Celkem se nás sešlo, tuším 17 členů a několik hostů.


Jak, jsem již uvedl, schůzku zahájil zastupující předseda spolku GEOPHILA Karel Bičovský, který přednesl krátkou zprávu. Ve hře je totiž nedokončený aktualizovaný atlas známkových zemí Afriky, který z důvodu zdravotních problémů Mirka Prokopa není dokončený. Probírali jsme svoje poznatky ohledně emisí u méně obvyklých známkových zemí, kdy se hlavně v rámci rozpadu SSSR objevilo velké množství všech možných i nemožných lokálních a místních vydání, v podstatě ruských gubernií, jako tomu bylo v případě zemstev za vlády ruských carů. Ohledně zmíněných ruských zemstev jsem měl nyní možnost vidět impozantní sbírku, kterou na schůzku přinesl jeden pokročilý sběratel GEOPHILY a obdivovali jsme, co všechno se zachovalo. Co se týká nových ruských známkových zemí, převážně jde o různé druhy přetiskových provizorií, většinou filatelistické spekulace, ovšem řada z nich je již zařazena do světových katalogů jako např. Michel. Tímto se všemožné spekulační tisky legitimizují a já připomněl podobná spekulační vydání poštovních známek Afghánistánu s princeznou Dianou, které byly tištěné za vlády Talibanu mimo území Afghánistánu. Přitom je každému jasné, že s vydáním poštovních známek s princeznou Dianou by tehdejší Taliban asi těžko souhlasil, takže o legitimitě tohoto vydání můžeme zcela úspěšně pochybovat. Ale, i tato vydání jsou již zpracovaná v katalogu Michel. Zajímavé je, že specialisté na poštovní historii Afghánistánu tato vydání neuznávají a do svojí monografie je nezařadil ani současný největší světový odborník Robert Jack z Velké Británie.


Schůzka pokračovala formou diskusí, kolování i výměnou materiálů. Při této příležitosti jsem měl možnost vidět vynikající materiály pošmistrovských vydání USA, kdy mne hned napadlo, že by z takových materiálů byl vynikající jednorámový exponát.


Ostatně, vystavování jsme věnovali docela velkou část diskuse vzhledem k tomu, že se mi jako prvnímu členu Geophily podařilo získat na světové výstavě v Londýně zlatou medaili za osmirámový exponát „Afghánistán 1871 - 1900“. Musel jsem na toto téma pronést menší přednášku a dotazy nebraly konce.


Co se týká prestižní světové výstavy v Londýně, jako návštěvníci se jí zúčastnili Karel Bičovský s Karlem Veselým a Miroslavem Laštovkou, se kterými jsem se na výstavě osobně setkal a samozřejmě jsem jim podrobně odprezentovat svůj exponát Afghánistánu


Při příležitosti setkání v Praze jsem členům Geophily představil svoji knihu Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848, o kterou projevil zájem, jak spolek Geophila do svojí knihovny, tak několik členů.

Podrobné informace o knize Mauritius Post Paid – Dopisy vydání 1848 jsou uvedené zde: http://www.znamkovezeme.cz/3-000-afrika-2/indicky-ocean/3-097-mauritius/#prettyPhoto


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Diskuse pokračovala na téma činnosti spolku za uplynulých 33 let, kdy se spolek Geophila může pochlubit rozsáhlou publikační a vystavovatelskou činností.


Připomeňme si hlavně aktualizované atlasy známkových zemí celého světa od zakládajícího člena a dlouhodobého předsedy spolku Geophila Jiřího Marka:


Filatelistický atlas - Amerika

Jiří Marek, Praha 2013 - 2. přepracované vydání

formát A4, 212 stran barevně, cena pro členy: 1.400,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický atlas - Asie

Jiří Marek, Praha 2011 - 2.vydání

formát A4, 400 stran barevně, cena pro členy: 1.990,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický atlas Evropa / Balkán

Jiří Marek, Praha 2011

formát A4, 170 stran barevně, cena pro členy: 1.040,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Německo - moderní soukromé pošty

Jiří Marek - Milan Schovánek, Praha 2010

formát A5, 68 stran barevně

cena pro členy: 120,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022

Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Přehled známkových území

Jiří Marek, Praha 2009

formát A5, 101 stran, 1547 známkových území, cena pro členy: 50,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022

Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický atlas - Asie

Jiří Marek, Praha 2008

formát A4, 400 stran, barevné provedení:, rozebráno

ČB provedení:

cena pro členy: 660,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


abc známkových území Evropy

Jiří Marek, Praha 2007

základní známková území Evropy abecedně řazená v "kapesním" vydání

formát A6, 138 stran ČB+barevně

cena pro členy: 290,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický atlas - Evropa

Jiří Marek, Praha 2007

základní známková území Evropy, vývojová schemata

formát A4 naležato, 92 stran ČB+barevně

cena pro členy: 470,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický atlas - Indonésie

Jiří Marek, Praha 2006

včetně lokálních japonských okupačních vydání a revolučních vydání

formát A4, 26 stran ČB+barevně

cena pro členy: 150,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Nizozemí - známky městských a regionálních pošt

Jiří Marek, Praha 2005

formát A5, 40 stran ČB+barevně

cena pro členy: 160,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický Atlas - Mezinárodní organizace

Jiří Marek, Praha 2004

formát A4, 60 ČB stran

cena pro členy: 150,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický Atlas - Antarktida a Arktida

Jiří Marek, Praha 2003

formát A4, 122 ČB stran

cena pro členy: 250,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický Atlas - Austrálie a Oceánie

Jiří Marek, Praha 2001

formát A4, 68 ČB stran

 cena pro členy: 150,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický Atlas - Amerika

Jiří Marek, Praha 1998

formát A4, 146 ČB stran, rozebráno


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Česká republika - "revoluční" vydání (květen 1945)"

Karel Holoubek, Praha 1996

formát A5

cena pro členy: 150,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Filatelistický Atlas - Afrika

Jiří Marek, Praha 1996

formát A4, 166 ČB stran

cena pro členy: 200,- Kč plus poštovné


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Úřední a "provizorní" vydání přiřazovaná k území bývalého Sovětského svazu

včetně dodatků č. 1, 2 a 3

Jiří Marek, Praha 1994 - 1996

formát A5 rozebráno

Zdroj: http://www.geophila.com/menu6.htm


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022


Ještě si dovolím zveřejnit výsledky vystavovatelské činnosti členů spolku GEOPHILA


2022 - Světová výstava známek LONDON 2022

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - zlatá medaile

2021 - Výstava NITRA 2021

J.Petřík - Mauritius 1847-1859 - velká zlatá medaile a hlavní cena výstavy

L.Fekete - Francúzska Západná Afrika - najväčšia kolónia sveta - pozlacená medaile

2020 - Výstava PRAGA PICCOLA 2020

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - velká zlatá medaile a hlavní cena výstavy

J.Petřík - Mauritius 1847-1859 - zlatá medaile

2018 - Světová filatelistická výstava Thailand 2018

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - velká pozlacená medaile

2017 - Světová výstava Bandung 2017

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - velká pozlacená medaile

2017 - Výstava Jihlava 2017

K.Bičovský - Zajímavosti poštovní historie Kolumbie - pozlacená medaile

2016 - 2.česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 2016

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - zlatá medaile

K.Bičovský - Nizozemská Indie - vydání s králem Willemem III - velká stříbrná medaile

2014 - Světová výstava známek PHILAKOREA 2014 Soul

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - velká pozlacená medaile

2013 - OSTROPA 2013 Jihlava

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - zlatá medaile

2012 - Výstava Lidice 2012

K.Bičovský - Nizozemská Indie - klasické vydání s Willemem III - pozlacená medaile

K.Bičovský - Zámořská území Francie - stříbrná medaile

2009 - Národní výstava poštovních známek Jihlava

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - zlatá medaile

2008 - Regionální výstava poštovních známek Trnava

J.Petřík - Afghanistán 1871-1900 - velká pozlacená medaile

2008 - Světová výstava poštovních známek PRAGA

M.Šťotka - Bosna a Hercegovina do r.1918 - velká pozlacená medaile

J.Černý - Knížecí státy Indie - kolkové známky státu Vala - velká stříbrná medaile

M.Langhammer - Filatelie je víc než jen známky - velká stříbrná medaile

2008 - Výstava poštovních známek Premiéra Hluboš

J.Petřík - Afghánistán 1871-1900 - zlatá medaile

2007 - Výstava mladých filatelistů Mladá Boleslav

K.Bičovský - Poštovní historie indického subkontinentu - zlatá medaile

2007 - Národní výstava poštovních známek Hradec Králové

M.Šťotka - Bosna a Hercegovina do r.1918 - velká zlatá medaile

K.Bičovský - Svobodné město Hamburk - stříbrná medaile

2006 - Regionální výstava poštovních známek Trutnov

K.Bičovský - Indický subkontinent - zlatá medaile

K.Bičovský - Svobodné město Hamburk - pozlacená medaile

2006 - Mezinárodní česko-polská výstava Lubin

M.Šťotka - Bosna a Hercegovina do r.1918 - velká zlatá medaile

2006 - III. Filatelistická výstava Euregia Egrensis Karlovy Vary

K.Bičovský - Cizí pošty na území Číny - zlatá medaile

M.Šťotka - Bosna a Hercegovina do r. 1918 - zlatá medaile

2005 - Evropská výstava poštovních známek Brno

K.Bičovský - Pošty cizích států na území Číny - pozlacená medaile

M.Rozhoň - Pošty cizích států na Krétě - stříbrná medaile

2004 - Národní výstava poštovních známek Žďár nad Sázavou

K.Bičovský - Pošty cizích států na území Číny - zlatá medaile

K.Bičovský - Významné poštovní úřady Levanty - zlatá medaile

K.Bičovský - Známky a vydání Nizozemské Indie - král Vilém III - zlatá medaile

M.Šťotka - Bosna a Herzegovina do roku 1918 - velká pozlacená medaile

2003 - Výstava jednorámových exponátů při akci Sběratel v Praze

K.Bičovský - Pošty cizích států na území Číny - zlatá medaile

1999 - Národní výstava poštovních známek Holešov

M.Rozhoň - Hradčany 1918-1920 - pozlacená medaile

J.Jedlička - Známkové země - Indická oblast - postříbřená medaile

K.Bičovský - Známkové země a pošty cizích států v Levantě -postříbřená medaile

1998 - Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA

J.Marek - Filatelistický atlas Afrika - stříbrná medaile

J.Marek - Filatelistický atlas Amerika - stříbrná medaile

1997 - Národní výstava poštovních známek Benešov

J.Marek - Filatelistický atlas Afrika - postříbřená medaile


Ze zveřejněných faktů vidíme, že aktivita spolku sběratelů známkových zemí GEOPHILA je za těch 33 roků impozantní a myslím si, že málokterá organizace zabývající se sběratelstvím poštovních známek a materiálů se může pochlubit takto rozsáhlou činností. Dovolím se tedy s čtenáři rozloučit dalším záběrem z této schůzky.


Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022

Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022Autor: Jaromír Petřík | 8. 4. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč
Hawidky - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawidky - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč