Setkání sběratelů známkových zemí spolku GEOPHILA v Praze 25. března 2022

Uvedené setkání letos proběhlo v Praze v restauraci Kobyla v návaznosti na Veletrh Sběratel, který se pořádal ve dnech 25. - 26. března 2022 v hotelu Olympik v Praze.

Váš komentář