Západoslovenskí filatelisti snemovali

Rok 2011 je pre slovenských organizovaných filatelistov rokom výročných schôdzí, valných zhromaždení združení klubov a konečne aj konania IX. Valného zhromaždenia ZSF.

Váš komentář