Známy neznámy rytec

Pre filatelistov, ktorí sa zaoberajú ČSR I je známy príbeh z tlačiarne Českej Grafickej Únie, v ktorej po odchode otca českej ryteckej školy pána Eduarda Karela

Váš komentář